Kde působí OKD

Důlní závod 3

Důlní závod 3 vznikl přejmenováním původního Závodu Důl Paskov k 1. lednu 2015, leží přibližně 20 kilometrů jižně od Ostravy a produkuje kvalitní koksovatelné uhlí. V současnosti ho tvoří lokality Staříč a Chlebovice. Jedná se o jediný činný důl v ostravské části revíru. Úpravna v areálu původního Dolu Paskov ve stejnojmenné obci mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem má kapacitu 550 tun za hodinu.

 

Kontakt

Staříč 528

739 43 Staříč
Tel. centrála: 558 491 111
Tel. sekretariát: 558 492 220
Fax: 558 492 555
E-mail: dulni.zavod3@okd.cz 

 

GPS souřadnice důlních lokalit

Staříč - 49°42'4.481"N, 18°16'15.819"E (ředitelství)
Chlebovice - 49°40'11.104"N, 18°15'35.069"E

 

Důlní závod 3 v číslech

 

Důlní závod 3

Produkce r. 2013

0,863 mil. t

Rozloha důlního pole

40 km2

Zásoby k 1. 1. 2014 (klasifikace JORC)

1 mil. t

 

Hloubka

Největší absolutní hloubku vykazuje vtažná jáma lokality Staříč - 1155 metrů, jejíž ústí se nachází v nadmořské výšce 305 metrů a sahá 850 metrů pod úroveň mořské hladiny.

 

Technologie dobývání a ražení

V ražbách, s ohledem na nebezpečí průtrží, převažuje klasická technologie s využitím trhací práce. Vrtání a nakládání je řešeno vrtacími vozy a hydraulickými nakladači. Pro dobývání se používá především uhelných pluhů s využitím individuální hydraulické výztuže, případně pluhových komplexů s posuvnou mechanizovanou výztuží.

 

Historie

Důlní závod 3 s lokalitami Staříč a Chlebovice vznikl přejmenováním Závodu Důl Paskov k 1. lednu 2015. Předchozí Důl Paskov vznikl sloučením závodů Paskov a Staříč. Oba mají poměrně krátkou historii začínající až v období industrializace komunistického Československa. Výstavba objektů závodu Paskov začala roku 1960, v případě závodu Staříč v roce 1962. V obou případech šlo o důlní díla s vysokým stupněm ohrožení vodou a plynem. Těžba v závodě Paskov začala roku 1966, ve Staříči až roku 1971.

Původně samostatné doly Paskov a Staříč byly 1. ledna 1994 sloučeny v jeden skupinový důl (odštěpný závod) Paskov. V roce 1999 bylo rozhodnuto o ukončení činnosti závodu Paskov a jeho převedení k Dolu Odra o. z.

Zajímavosti
Jsme součástí skupiny: