Kariéra

Kariéra

Společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těží jej v jednom činném dole na dvou lokalitách v karvinském revíru. Firma vyhledává, těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí. Takové uhlí je vhodné jako palivo, lze ho využít pro koksování, v chemickém průmyslu a v mnoha dalších odvětvích.

 

V současné době dává OKD práci necelým 3 000 vlastních zaměstnanců. Práce v hornictví rozhodně není pro každého. OKD si proto váží všech svých zaměstnanců, kteří ji úspěšně zvládají, a umí je za to náležitě ocenit. Společnost si uvědomuje, že lidé jsou největší hodnotou, kterou disponuje.

 

Zajímavosti