Kontakt

Kontakty pro doručování podnětů v rámci Etického kodexu OKD

 • Prostřednictvím schránek důvěry, které jsou umístěny na recepci ředitelství a na vrátnicích jednotlivých dolů.
 • E-mailem na adresu schrankaduvery@okd.cz.
 • Bezpečnostnímu manažerovi - na pevnou linku (596 262 055), na mobilní číslo (702 209 577).
 • Tajemnici představenstva - na mobilní číslo (602 580 838).
 • Písemně na adresu:
  OKD, a.s.
  Stonavská 2179
  Doly
  735 06  Karviná