Tiskové zprávy

Aktuální doplnění preventivních opatření přijatých společností OKD, a.s. v souvislosti s šířením nákazy koronaviru

Aktuální doplnění preventivních opatření přijatých společností OKD, a.s. v souvislosti s šířením nákazy koronaviru

Karviná (19. březen 2020) - V souvislosti s aktuálním vývojem šíření nákazy koronaviru bylo vedením OKD dohodnuto doplnit již stanovená opatření o následující ustanovení:

 

1. Vedení OKD vyzývá všechny zaměstnance pracující v OKD a osoby vstupující do organizace, aby v souvislosti s nařízením vlády ČR ze dne 18. 3. 2020, plnily povinnost nosit na obličeji nepřetržitě rovněž i v organizaci OKD ochranné prostředky dýchacích cest, tedy roušky, ústenky, šátky nebo šály, pokud není použit respirátor.

 

2. V případě, že osoba vstupující do organizace OKD nebude vybavena podle bodu 1, nebude jí umožněn vstup do organizace.

 

3. V případě, že osoba uvnitř organizace OKD nebude dodržovat povinnost dle bodu 1, bude z prostoru OKD vykázána.

 

4. Povinnost dle bodu 1 se nevztahuje na
    - prostory závodního stravování při konzumaci pokrmů;
    - koupelny při očistě osob;
    - kancelář, pokud ji dotčený zaměstnanec užívá sám.

 

5. Toto opatření platí od 19. března 2020 do odvolání. V ostatním platí již stanovená opatření ze dne 5. 3. 2020, 12. 3. 2020, 16.3.2020.

 

Ivo Čelechovský

tiskový mluvčí OKD, a.s.