Tiskové zprávy

Devastují krajinu krádežemi šrotu

OSTRAVA, 21. července 2007 - Stamilióny korun ročně investuje společnost OKD do ochrany majetku a zajištění bezpečnosti svých objektů. Přesto nelze zcela eliminovat činnost tzv. sběračů kovů. V této oblasti rozkrádání se ale v současné době vyskytl nový fenomén. Organizované skupiny vykopávají za pomoci těžké techniky stará potrubí, mnohdy z více než třímetrové hloubky. Původně rekultivovaná krajina zůstává po jejich nájezdech zdevastovaná, škody na pozemcích se pohybují v řádu statisíců korun.

 

Koncem července a počátkem srpna pracovníci útvaru ochrany majetku OKD zmapovali rozsáhlou devastaci pozemků v okolí bývalých dolů František, Barbora a Gabriela. Lesnatá a rekultivovaná krajina zde byla rozbrázděna několika stovkami metrů výkopových prací. Společnostem OKD a Lesy ČR tak byly způsobeny značné škody na lesních porostech i půdním fondu. „Toto poškození je výsledkem činnosti organizovaných skupin, které si pronajímají těžkou techniku – bagry pro výkopové práce a nákladní vozy pro odvoz kovového šrotu,“ vysvětluje bezpečnostní manažer OKD Kamil Kačer.

Jednu skupinu se na 31. července podařilo zadržet přímo na místě činu. „Pachatele zadrželi pracovníci útvaru ochrany majetku OKD ve spolupráci se zaměstnanci bezpečnostní agentury v blízkosti bývalého dolu Gabriela,“ popisuje Kačer. Na místo byla přivolána Policie ČR Karviná, která nyní pachatele vyšetřuje. K obdobnému případu došlo v červenci i v části Doubravy zvané Kozinec. Zde přistihli zaměstnanci Dolu ČSA pachatele ve chvíli, kdy se rovněž snažili zcizit kovový šrot pomocí těžké techniky. Škoda byla vyčíslena na 340 tisíc korun, případ řeší Policie ČR Orlová.

Další skupinu osob zadrželi lidé z útvaru ochrany majetku OKD 8. srpna při jiném druhu nekalé činnosti. Nelegálně na pozemcích Dolu Darkov káceli stromy, zpracovávali je a jako palivové dříví odváželi přímo soukromým objednatelům. Přivolaná Policie ČR Karviná případ převzala k dalšímu šetření.

Ostrahu OKD zajišťuje více než 300 zaměstnanců bezpečnostních agentur. „Neznamená to jen statické střežení – velice se v poslední době osvědčují zásahové skupiny, které reagují na vniknutí nepovolaných osob do našich prostor,“ říká Kamil Kačer a dodává, že v současné době pracuje pro OKD pět zásahových skupin. Rozmístěny jsou tak, by plošně pokryly chráněné prostory. Právě kvůli rozkradačům OKD v posledních letech významně investuje do kamerových systémů, se kterými je možné monitorovat rozsáhlá území. „Zatímco v roce 2005 jsme měli celkem 88 kamer, v současné době je součástí kamerového systému 140 kamer a do konce roku jich bude zhruba 170,“ upřesňuje Kačer. Vše samozřejmě doplňuje montáž osvětlení a oplocení. Výdaje na zajištění bezpečnosti zdejším firmám každý rok narůstají, v OKD meziročně vzrostly o 12 %, je to však jediná cesta, jak majetek společnosti ochránit před narůstající vynalézavostí organizovaných skupin. „Pro představu: v roce 2005 jsme do kamerového systému vložili 2 milióny korun, o rok později více než 5 miliónů, letos jsme opět investovali již více než 5 miliónů korun,“ konstatuje Kačer. Do budoucna chce podle něj OKD více užívat systémy elektrické zabezpečovací signalizace.

PhDr. Věra Breiová
tisková mluvčí OKD, a.s.
Tel: 596 262 084
Mobil: 728 463 994
Email: vera.breiova@okd.cz