Tiskové zprávy

Důl Paskov

Důl Paskov

Karviná - OKD předložilo věřitelům návrh ekonomických principů a modelu fungování společnosti do roku 2023. Tento model předpokládá ukončení těžby na Dole Paskov k 31.12.2016, s možností započetí prací technické likvidace dolu po získání povolení - s předpokládaným termínem 05 nebo 06/2017. V meziobdobí by probíhal tzv konzervační režim (režim nezbytných bezpečnostních prací podobných režimu na Dole Frenštát).

 

Finální rozhodnutí bude nicméně navrženo představenstvem společnosti a projednáno insolvenčním správcem a věřitelským výborem v průběhu měsíce 10/2016 a to na základě posouzení a vyhodnocení všech technických, obchodních a ekonomických možností a faktorů, které toto rozhodnutí vyžaduje.