Tiskové zprávy

Generálním ředitelem OKD se stane Klaus-Dieter Beck

OSTRAVA, 13. června 2007 - Představenstvo těžební společnosti OKD na svém dnešním pravidelném jednání schválilo generálním ředitelem Dr. Klause-Dietra Becka. Beck ve funkci od 1. července nahradí současného ředitele Josefa Goje.

Dr. Klaus-Dieter Beck, který bude současně vykonávat funkci předsedy představenstva OKD, disponuje bohatými manažerskými zkušenosti nabytými během jeho předchozích působení na významných manažerských postech mezinárodních uhelných společností v Evropě i Spojených státech amerických.

Zástupce vlastnické skupiny RPG a člen představenstva OKD Zdeněk Bakala k tomuto rozhodnutí říká: „Představenstvo v OKD dosud plnilo nevýkonnou funkci. Jmenováním Dr. Klause-Dietra Becka generálním ředitelem dojde k posílení role představenstva v každodenním řízení společnosti. Josefu Gojovi chceme při této příležitosti upřímně poděkovat za vše, co pro OKD během svého mnohaletého působení ve společnosti vykonal. Přejeme mu mnoho štěstí v jeho dalším životě, pracovním i osobním.“

Dr. Klaus-Dieter Beck ke svému jmenování poznamenal: „OKD jako největší uhelný producent v České republice hraje důležitou roli i evropském měřítku. Věřím, že se z titulu nové funkce zasadím o další rozvoj a modernizaci společnosti a s nimi souvisejícím růstem významu firmy v evropském regionu. Jsem přesvědčen, že OKD disponuje dostatečným potenciálem k naplnění takových cílů.“

Představenstvo OKD také na svém jednání rozhodlo o vytvoření nových manažerských pozic ve vrcholném managementu společnosti. „Tyto pozice budou obsazeny vysoce renomovanými odborníky z oboru se širokými zahraničními zkušenostmi. Vytvoření nových postů je logickým vyústěním zvyšujícího se renomé OKD jako významného hráče v evropském měřítku. Zapojení mezinárodně zkušených odborníků do chodu firmy podpoří rozvojové možnosti společnosti na zahraničních trzích,“ upřesnil člen představenstva OKD Zdeněk Bakala.

Poznámka:
Dr. Klaus-Dieter Beck získal doktorát důlního inženýrství na Rýnsko-Westfálské univerzitě v německém Aachenu. V rámci své profesní dráhy působil od roku 1996 do roku 1998 jako generální manažer pro těžbu ve společnosti Ruhrkohle Bergbau AG. Následně se stal viceprezidentem těžební firmy Riverton Coal, Inc., kde působil do roku 1999, kdy se jeho působištěm staly Spojené státy americké. Zde zastával až do svého odchodu do OKD funkci viceprezidenta pro plánování a engineering v uhelné společnosti Foundation Coal Holdings, Inc, které díky své odbornosti pomohl k výraznému ekonomickému růstu a zasadil se tak o další rozvoj společnosti.

PhDr. Věra Breiová
tisková mluvčí OKD, a.s.
Zajímavosti