Tiskové zprávy

Horníci OKD vyvezli symbolicky poslední vozík z Dolu Darkov

Horníci OKD vyvezli symbolicky poslední vozík z Dolu Darkov

Karviná, 23. 2. 2021 – Důlní vozík naložený uhlím vyjel z dolu po deváté hodině. Vzhledem k epidemické situaci v Česku a přijatým opatřením se této akce účastnil úzký okruh pracovníků, který rozloučení s dolem zahájil hornickou hymnou. Následovalo tradiční předání plného vozíku předsedkyni představenstva OKD.

Historie samostatného Dolu Darkov začala v 1982. Za tuto dobu bylo z  dolu vytěženo 53 931 900 tun uhlí. Historie těžby v tomto dobývacím prostoru však sahá až do roku 1854, kdy byl založen Důl Gabriela. Po Gabriele následovaly doly Hohenegger (od roku 1946 jako Důl 1. Máj), Austria (od roku 1921 jako Důl Barbora), Suchá-Stonava (od roku 1965 jako Důl 9. květen).

 

Od Gabriely po Darkov:1854 – 2021,

vytěženo 309 975 000 tun uhlí.

„Darkov byl tedy pokračovatelem v dobývání ložiska, které tady máme z minulosti. Postupně, jak se provoz snažil být co nejefektivnější, tak i těžba z okolních dolů byla naváděna tady na Darkov. Takže z Dolu Barbora, Gabriela a později i z Dolu 9. květen byla přivedena těžba na Důl Darkov. Vytažena byla skipovým zařízením na povrch a upravena v darkovské úpravně,“ přiblížil historii těžby ředitel provozu OKD David Hájek. V poslední době byla takto navedena na Darkov také těžba z Dolu ČSA a z části Dolu ČSM. Z Dolu Darkov se těžilo energetické i koksovatelné uhlí. Za celou existenci dolu bylo vyraženo stovky kilometrů chodeb v hloubce až 1200 metrů pod povrchem.

Nejvýkonnější skip revíru

Odtěžení z porubů nejen na Darkově, ale v poslední době též ČSA a částečně ČSM, zajišťoval jeden z nejvýkonnějších skipů v OKD. „Jižní oddělení je vyloženo na osmé patro do hloubky 802 metrů pod ohlubní, severní pak na desáté patro do hloubky 967 metrů pod ohlubní,“ popisoval Zbigniew Palowski, jenž nastoupil do revíru hned po škole v roce 1981 a útlum ho zastihl ve funkci koordinačního technika těžních zařízení. O chod dvou těžních strojů se na skipu staraly elektromotory umožňující dosahovat při těžbě rychlosti čtrnácti metrů za sekundu. „Kapacita jedné dopravní nádoby je pětatřicet kubíků,“ vysvětlil Palowski. Denní rekordní těžba byla přes 27 tisíc tun uhlí za den, vzpomíná provozní ředitel OKD David Hájek. „Bylo to v roce v roce 2014. Pro představu, to je asi 900 skipů vytažených za den. Průměrně od počátku Darkova jsme tahali 500 skipů za den, v roce 2020 se to pohybovalo kolem 150 až 300 skipů, tak jak postupně těžba v lokalitách klesala,“ dodal provozní ředitel.

 Největší úpravárenský komplex revíru

Nezbytnou součástí výroby je zpracování uhlí na povrchu. Úpravárenský komplex Darkov se stavěl současně s výstavbou Dolu Darkov jako náhrada za starou úpravnu u Dolu Barbora. Provoz zahájil v roce 1987. Rekordu darkovská úpravna dosáhla 6. 6. 2014, kdy bylo zpracováno 28 200 tun uhlí za jeden den. „Úpravnu máme také na dole ČSM-Sever. Zde budeme uhlí upravovat ve zbylých letech existence OKD, kdy už budeme těžit jenom na Dole ČSM,“, řekl Radim Tabášek, výkonný ředitel OKD. Zároveň dodal, že Důl ČSM dělený na lokalitu Sever a Jih, bude společnost OKD provozovat jako jeden důl. Součástí převodu Dolu Darkov a ČSA na státní podnik DIAMO je také stěhování administrativní části z Darkova na Důl ČSM. „Jeden z našich týmů zpracoval podrobný harmonogram stěhování. Někteří zaměstnanci na ČSM už jsou, ale například můj termín stěhování je naplánován až na 26. února,“ řekla Vanda Staňková. Společnost OKD nyní pracuje se střednědobým plánem, který počítá s těžbou na Dole ČSM v roce 2021 i v roce 2022.