Tiskové zprávy

Insolvenční správce Lee Louda začne prověřovat praktiky některých dodavatelů OKD


KARVINÁ (20. 5. 2016) - To je jeden z prvních konkrétních výstupů jednání insolvenčního správce Lee Loudy s managementem těžařské firmy, které se uskutečnilo ve středu 18. května. Reagoval tak na informaci, že někteří dodavatelé podmiňují poskytování zboží a služeb, které jsou pro OKD nenahraditelné, uhrazením předinsolvenčních dluhů (zpravidla zápočtem). Obě strany se shodly na tom, že takový postup dodavatelů je sice protiprávní, ale OKD se v současné době bez určitých dodávek neobejde, protože by mohlo dojít k omezení či zastavení provozu a vzniku významné škody. Vedení firmy proto mnohdy nezbývá jiná možnost, než s úhradou souhlasit. Z reakce insolvenčního správce na tuto situaci vyplynulo, že se v následujícím období chystá postup jednotlivých dodavatelů vůči společnosti velmi důkladně prošetřit.

 

Lee Louda byl vedením OKD rovněž informován o tom, že někteří odběratelé přestali hradit své splatné závazky vůči OKD. Účastníci jednání se i v tomto případě shodli na závěru, že prodlení dlužníků společnosti prohlubuje její finanční nestabilitu a působí společnosti značnou škodu, která, pokud se situace v blízké době nezlepší, má být po dlužnících bez odkladu vymáhána.

 

V průběhu bezmála sedmihodinového intenzivního jednání se insolvenční správce dále podrobně seznámil s aktuální provozní a finanční situací OKD. V tomto kontextu vyjádřil managementu OKD podporu při zajištění financování provozu těžařské společnosti z externích zdrojů. V současné době totiž OKD eviduje indikativní zájem některých bankovních a nebankovních subjektů o poskytnutí financování.

 

Zástupci odborů ho v rámci vzájemného setkání rovněž informovali o velmi napjaté situací mezi zaměstnanci společnosti a o možné variantě stávky v případě, že jim nebudou uhrazeny mzdy. Insolvenční správce i vedení OKD shodně vyjádřili plné pochopení se situací zaměstnanců a odbory informovali o dalším postupu, který předpokládá nalezení dlouhodobého a udržitelného řešení pro společnost.

 

Další pracovní jednání insolvenčního správce Lee Loudy s managementem OKD se uskuteční už příští týden.


Ivo Čelechovský,
mluvčí OKD, a.s.