Tiskové zprávy

Jednání vedení OKD se zástupci odborů k RACIU 2016

Karviná (15. března 2016) - Vedení společnosti OKD se dnes setkalo se zástupci odborových organizací a na pracovní schůzce jim předalo návrhy na plošné uvolnění zaměstnanců OKD dohodou k 30. 6. 2016 v rámci tzv. programu RACIO.

 

h40-1-pod-bweb-1.jpg“Opatření, která jsme dnes oznámili, že v průběhu tohoto roku plánujeme propuštění až 345 zaměstnanců, je součástí dlouhodobého optimalizačního programu, který má zajistit životaschopnost společnosti. Toto opatření nijak nesouvisí s plánovaným uzavřením dolu Paskov, o kterém probíhají v současné době jednání všech zainteresovaných stran. Postupné snižování počtu zaměstnanců koresponduje přímo s celkově klesající těžbou a celosvětovým poklesem cen uhlí. Naše odborové organizace jsou plně obeznámeni s optimalizačním programem OKD, který je nezbytnou součástí našich snah upravit velikost společnosti a zajistit udržitelnou budoucnost těžby černého uhlí v regionu a je plně v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou,”uvedlav reakci na dnešní jednání personální ředitelka OKD Radka Naňáková.

 

Současně upřesnila, že plánované uzavření dolu Paskov je zcela oddělená záležitost a neměla by být spojována s pokračujícími snahami implementovat v OKD optimalizační program.

 

„Vedení společnosti je v pravidelném dialogu se svými odborovými organizacemi a v dostatečném předstihu je o chystaných opatřeních informuje,“ dodala personální ředitelka.

 

Již v předchozích letech 2014 a 2015 došlo v rámci snižování těžby a optimalizace hospodaření společnosti k postupnému snižování počtu zaměstnanců, a to v objemu převyšujícím letošní navrhované objemy. V roce 2014 šlo o 363 zaměstnanců a v roce 2015 byl pokles o 426 zaměstnanců. V letošním roce plánujeme tímto způsobem snížit počty vlastních zaměstnanců až o 345, z toho významnou část budou (podle našich předběžných informací) tvořit dobrovolné odchody a lidé s nárokem na důchod.

Mimo program RACIO by OKD mělo letos opustit i cca 30% externích zaměstnanců od smluvních dodavatelů.

 

Odstupné v rámci RACIA je nadstandardní v porovnání s celorepublikovým průměrem. V případě že zaměstnanec pracoval ve společnosti minimálně dva roky a uzavře dohodu o rozvázání pracovního poměru, má nárok na odchodné ve výši 6 násobku mzdy.

 

K postupnému snižování počtu zaměstnanců dochází v OKD dlouhodobě s tím, že počet zaměstnanců odpovídá klesající těžbě a celosvětově klesajícím cenám uhlí.

 

 rok vlastní   kontraktoři  celkem změna  prodeje (Mt) 
           
 2012  13 068      4 571  17 639  - 1 %  10,2
 2013  12 369      3 704  16 073  - 9 %    9,7
 2014  11 254      3 495  14 749  - 8 %    8,3
 2015  10 635      3 181  13 816  - 6 %    8,0

 

OKD dále pokračuje i v projektu Nová Šichta na pomoc uvolňovaným zaměstnancům. V něm má k dnešnímu dni 122 klientů, 81 úspěšných příběhů a aktivně spolupracuje s 58 zaměstnavateli. Každý z odcházejících zaměstnanců pak má v rámci NŠ možnost využít nabízené konzultace.

 

Zástupci vedení OKD v průběhu dnešního jednání rovněž převzali od Sdružení hornických odborů k plánovanému Raciu jejich stanovisko, ke kterému se odborářům vyjádří na příští pracovní schůzce konce března.