Tiskové zprávy

Koronavirus - preventivní opatření společnosti OKD, a.s.

Karviná (11. březen 2020) - V souvislosti s aktuální situací výskytu koronaviru na území České republiky přijalo vedení společnosti OKD, a.s. následující preventivní opatření – NAMÁTKOVÉ MĚŘENÍ TĚLESNÉ TEPLOTY OSOB VSTUPUJÍCÍCH DO OBJEKTU OKD.

 

Týká se všech zaměstnanců těžařské firmy včetně zaměstnanců dodavatelských firem s účinností od 13. března 2020 od 4 hodin až do odvolání.

 

Stávající obecně stanovená opatření budou rozšířena o tato pravidla:


1. Na všech hlavních vrátnicích lokalit OKD budou ještě před průchodem snímači ASEP prováděna namátková bezkontaktní měření tělesné teploty v průměru u   každé třetí osoby, která do objektů OKD vstupuje. Měření bude prováděno za asistence zaměstnance ostrahy firmy.


2. Osobě s naměřenou tělesnou teplotou vyšší než 38 stupňů Celsia nebude do objektu OKD, a.s. umožněn vstup. Naopak bude vyzvána, aby objekt opustila a telefonicky se neprodleně na lince 112, u svého praktického lékaře případně na lince Krajské hygienické stanice informovala, jak má dále postupovat a řídit se jejich pokyny. Současně obdrží pokyny a výzvu k dalšímu postupu. Seznam osob s pozitivním zjištěním službu konající služba předá na konci směny Inspekční službě a následně na začátku ranní směny i známkovně.


3. V případě nařízené karantény bude mít tato osoba za povinnost svému zaměstnavateli o tom neprodleně podat telefonickou informaci ještě před tím, než mu následně předloží „Oznámení o nařízení karantény“.


4. Pokud této osobě nebude nařízena karanténa, povolení ke vstupu do objektů OKD, a.s. obdrží až po předložení lékařské zprávy, ze které bude zřejmé, že je způsobilá vykonávat svou pracovní činnost.


5. Opatření platí od 13. 3. 2020 od 04:00 hodin až do odvolání. V ostatním platí již stanovená opatření ze dne 5. března 2020.

 

Ivo Čelechovský

tiskový mluvčí společnosti OKD, a.s.