Tiskové zprávy

Letos padne na Dukle i betonová těžní věž

Letos padne na Dukle i betonová těžní věž

OSTRAVA, 9. ledna 2008 – Zítra uplyne rok od vytěžení symbolického posledního vozíku na závodě Dukla. Vlastní těžba byla utlumena ke konci roku 2006. Z původních 1601 zaměstnanců jich dnes v areálu pracuje jen 17. Většina „dukláků“ byla převedena na ostatní činné doly nebo do dalších společností skupiny OKD. V průběhu roku 2007 byly vyklizeny důlní technologie, zasypány dvě ze tří jam a začala demolice povrchových objektů. „Díky dobré organizaci všech útlumových prací se nám vloni podařilo při likvidaci závodu Dukla uspořit zhruba 28 miliónů korun,“ zhodnotil dosavadní průběh prací ředitel OKD pro rekultivace Radim Tabášek.

 

Hlavním cílem na začátku likvidace bylo zaměstnat v maximální možné míře pracovníky závodu Dukla v rámci společnosti OKD. Ze šestnácti stovek zaměstnanců se podařilo převést na ostatní doly OKD 1035 lidí. Dalších 116 zaměstnanců odešlo do důchodu. „Zaměstnanci, kteří nebyli převedeni na jiné pracoviště, dostali v rámci Sociálního programu útlumu odstupné podle odpracovaných let až do výše dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku,“ konstatuje personální ředitelka OKD Jiřina Ledvinová.

 

Během celého roku 2007 probíhaly v areálu likvidační práce. Jejich původní rozpočet, necelých 298 miliónů korun, se podařilo snížit o 28 miliónů korun. Z podzemí byly vyklizeny technologické celky a demontováno ostatní zařízení. Koncem července byly zastaveny hlavní důlní ventilátory a začalo zasypávání dvou ze tří jam nezpevněným zásypem. Zhruba kilometrové jámy byly zasypány do konce srpna, přičemž bylo spotřebováno více než 161 tisíc tun certifikovaného materiálu. Třetí jáma je určena k degazaci, proto je postupně zaplavována cementopopílkovou směsí. To by mělo být ukončeno letos v březnu, již od podzimu ale začala degazačního plynu využívat zdejší kogenerační jednotka o výkonu 1,6 MW.

 

Na povrchu bylo v průběhu druhého pololetí loňského roku demolováno celkem 37 budov. Letos zbývá demolice dalších 36 objektů včetně těžních věží. „Unikátem bude na závěr demolice 95metrové betonové věže v některém z letních měsíců,“ říká ředitel Tabášek. Podle něj to bude v OKD poprvé, kdy bude likvidována taková kompaktní betonová věž. Celkem zůstane v areálu zachováno dvanáct objektů, včetně čtyř památkově chráněných budov. Těmi jsou stará zámečnická dílna z roku 1907, kdy se začala tehdejší Jáma Suchá budovat, lampovna, kombajnová dílna a kompresorovna. Uchován zůstane i památník obětem důlního neštěstí. „Veškeré likvidační práce by měly být skončeny letos v říjnu tak, aby bylo možno areál dále rozvíjet již pro jiné než hornické využití,“ uzavírá Tabášek.

 

Hladký průběh likvidace Dukly je odrazem pečlivé přípravy i organizace, včetně ostrahy. Veškerý materiál z podzemí i povrchu je evidován a hlídán. „Byli jsme si předem vědomi toho, že likvidace objektů vzbudí zájem nenechavců, kteří jsou v našem regionu pověstní. Nepřetržitá ostraha areálu se nám vyplatila – přes nesčetné pokusy o průnik nedošlo k žádnému závažnému incidentu nebo škodám,“ hodnotí průběh útlumu bezpečnostní manažer OKD Kamil Kačer.

 

Z historie:

Důl Dukla byl založen v roce 1905, původně nesl jméno po císaři – Kaiser Franz Joseph Schacht. V roce 1918 byl přejmenován na Jáma Suchá a od roku 1949 nese název Důl Dukla. Prvních 20 000 tun uhlí bylo na zdejší šachtě vytěženo v roce 1911 z přípravných prací, první těžba z porubů se datuje k roku 1912, kdy bylo vytěženo za rok 46 400 tun. O rok později to byl již dvojnásobek. Nejvyšší těžby dosahovala Dukla v 70. a 80. letech – ročně okolo 2 miliónů tun, pak se těžba postupně snižovala. Za 100 let existence bylo na Dukle vytěženo 100 336 833 tun uhlí. Útlum závodu Dukla schválilo představenstvo společnosti OKD v prvních měsících roku 2006. Pro rozhodování byla zásadní skutečnost, že těžba na závodě Dukla byla již dlouhodobě neefektivní. Dobývání slojí v ostravském souvrství v obtížných důlně geologických podmínkách se totiž podepsalo na výrazném zvýšením nákladových položek na výrobu.