Tiskové zprávy

Mzdy v OKD v příštím roce porostou

OSTRAVA, 11. prosince 2006 – Vedení společnosti OKD a zástupci odborů podepsali dnes v sídle společnosti dodatek pro rok 2007 k loni uzavřené tříleté Kolektivní smlouvě OKD. Jednání o dodatku začalo 16. listopadu a bylo soustředěno především na mzdové otázky zaměstnanců v roce 2007. Dohoda byla uzavřena již po tříkolovém vyjednávání. Podepsaný dodatek zaručuje meziroční růst mezd ve výši pět procent a zvýšení mzdových tarifů, tzn. posílení pevné složky mzdy pro jednotlivé kategorie zaměstnanců, o 2,5 procenta.

Kromě tohoto nárůstu mezd se v OKD zvýší v roce 2007 limit vybraných sociálních výdajů na jednoho zaměstnance o 5 procent, tj, z 2200 Kč na 2310 Kč, a příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění z 2,5 procenta vyměřovacího základu na 3 procenta. Maximální výše měsíčního příspěvku se současně navýší o 50 Kč, tj. na 550 Kč. Zachovány zůstávají i ostatní mzdové nároky zaměstnanců – ve stejné výši zůstávají přídavky na dovolenou a na Vánoce, tj. desetinásobek a dvanáctinásobek denního platu.

Vzhledem k dobrým hospodářským výsledkům OKD v letošním roce byl podepsán i další dodatek, který navyšuje přídavek na Vánoce ještě o devítinásobek průměrného denního výdělku. Zaměstnanci OKD tak dostanou před Vánocemi kromě běžného platu ještě 21násobek denního platu, což je v podstatě jeden plat navíc.

Kolektivní smlouva OKD byla vloni 22. listopadu podepsána na dobu 3 let, tj. do roku 2008. Delší platnost kolektivní smlouvy je podle vedoucího útvaru pro lidské zdroje Lubomíra Langra významně pozitivním prvkem, který podporuje příznivé sociální klima ve společnosti. „V Kolektivní smlouvě jsou samozřejmě zakotveny i všechny dlouhodobě poskytované sociální nároky, to znamená zvýšená zdravotní péče, rekondiční pobyty, příspěvky na stravování, důlní svačiny atd.,“ ujistil Langr.

V OKD, a. s. pracuje v současné době 16 800 zaměstnanců V loňském roce průměrný měsíční výdělek zaměstnance dosáhl částky 24 584 Kč.


PhDr. Věra Breiová
tisková mluvčí OKD, a.s.