Tiskové zprávy

Nenech svůj talent zahálet! Společnost OKD rozvíjí potenciál motivovaných zaměstnanců

Nenech svůj talent zahálet! Společnost OKD rozvíjí potenciál motivovaných zaměstnanců

KARVINÁ (8. října 2014) – V černouhelné společnosti byl odstartován program Nenech svůj talent zahálet! Ten spočívá v intenzivní práci a výchově motivovaných zaměstnanců firmy. Právě v nich totiž vidí OKD svou budoucnost, na níž se i přes složité období, kterým prochází, připravuje. Do prvního ročníku programu bylo vybráno 21 lidí, ať už z provozů, nebo administrativy firmy. Ti by měli být připraveni postoupit na vyšší pracovní pozice v rámci firmy.

I v náročných časech, kterými společnost OKD v současnosti prochází, stále platí, že kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci jsou tím nejdůležitějším, co předurčuje budoucnost firmy. Proto připravila program, jehož cílem je vytipovat mezi svými lidmi ty, kteří mají nejen talent a potenciál, ale i motivaci, aby se ve své kariéře posunuli dál. Budou-li vybraní uchazeči ve svém snažení úspěšní, mohou v budoucnosti obsadit uvolněná místa ve vedoucích funkcích.

„V průběhu ročního programu zaměstnanci projdou intenzivním vzdělávacím programem, který by měl rozvinout jejich manažerské kompetence, naučit je týmové práci a základům projektového managementu nebo zlepšit jejich prezentační dovednosti. Každý z vybraných uchazečů má navíc určeného tak zvaného mentora, který by je měl seznámit s fungováním firmy v oblasti jejich specializace,“ říká ředitelka Centra personálních služeb OKD Radka Naňáková.

Právě mentoři z řad odborných ředitelů a vedoucích zaměstnanců budou uchazečům k dispozici a budou s nimi detailně probírat fungování OKD v konkrétních oblastech, aby talentovaní zaměstnanci dopodrobna poznali oblast, v níž se chtějí v budoucnu kariérně posunout.

Zaměstnanci zařazení do programu byli vybráni ve dvoukolovém výběrovém řízení, jehož cílem bylo zjistit, pro jakou pozici ve firmě má uchazeč předpoklady, jaké jsou jeho silné a slabé stránky, zda je schopen koncepčně, inovativně, logicky a tvůrčím způsobem myslet.

Předpokladem pro možnost ucházet se o zařazení do programu byly vedle minimálně středoškolského vzdělání s maturitou nadprůměrný pracovní výkon, vysoký potenciál a ochota se dále vzdělávat a rozvíjet svůj talent. Vyžadována byla alespoň elementární znalost angličtiny. Zhruba šesti nejlepším zaměstnancům bude totiž po absolvování programu umožněna zahraniční praxe v délce jeden až tři měsíce.

„I v současném složitém období se musíme připravovat na budoucnost. A ta spočívá právě v kvalifikovaných, a především motivovaných lidech. Budeme potřebovat lidi, kteří postupně nahradí stávající zaměstnance ve vedoucích funkcích. Jen tak můžeme být úspěšní. Nechceme hledat nové lidi mimo OKD. Víme, že mezi našimi zaměstnanci je dostatečné množství motivovaných a schopných lidí, a proto považujeme za přirozené, že budeme vybírat mezi těmi, kteří znají fungování černouhelné společnosti zevnitř, a tedy nejlépe,“ říká provozní ředitel OKD Pavel Hadrava.

 

 

Marek Síbrt, mluvčí OKD, a.s.
Mobil: 725 500 509
E-mail: marek.sibrt@okd.cz