Tiskové zprávy

Nová klimatizace Dolu ČSM výrazně zlepší pracovní podmínky horníků

Nová klimatizace Dolu ČSM výrazně zlepší pracovní podmínky horníků

OSTRAVA (3. dubna 2009) – Těžební společnost OKD dokončuje další významnou investici, která zlepší pracovní podmínky horníků. V podzemí Dolu ČSM, kde se pracovníci potýkali s nejsložitějšími mikroklimatickými podmínkami z celého revíru, instaluje firma novou centrální klimatizaci za více než 400 milionů korun. Klimatizace, jež díky nejmodernějším technologiím zároveň sníží spotřebu vody i elektrické energie, bude dokončena v polovině roku.

 

„V některých slojích byla práce kvůli nepříznivým mikroklimatickým podmínkám opravdu náročná, nový systém podmínky pro horníky výrazně zlepší. Nyní můžeme nainstalovat pro každé pracoviště takový chladící výkon, který na konkrétním místě sníží teplotu a umožní provoz bez mikroklimatických přestávek,“ řekl ředitel Dolu ČSM Josef Kasper.

 

Výroba chladu nyní probíhá na povrchu, do šachet se díky tomu nemusely instalovat žádné nové elektrické spotřebiče a tedy další potencionální zdroje tepla. „Velkým přínosem investice je také až pětinásobné snížení spotřeby vody,“ dodal Kasper.

 

Hlavní část centrální klimatizace tvoří moderní strojovna s technologií na výrobu chladící vody o celkovém výkonu 10 MWt, která díky přímému chlazení vody v chladících věžích umožňuje dosahovat významných energetických úspor, dále trojkomorový výměník, jakési srdce celého systému, umístěný více než 800 metrů pod povrchem, a přes 55 kilometrů jednotlivých potrubí. Po dokončení druhé etapy v červnu 2009 bude celkový výkon navýšen na 15 MWt.

 

Důl ČSM ročně produkuje kolem 2,5 milionu tun černého uhlí, těžební plány má zpracovány nejméně na dalších dvacet let. Důl zaměstnává kolem 3200 vlastních pracovníků, dalších asi 700 lidí se podílí na těžbě uhlí prostřednictvím dodavatelských firem. Důl ČSM je jedním ze čtyř dolů společnosti OKD, jejímž vlastníkem je nizozemská společnost New World Resources N. V.

 

Vladislav Sobol

mluvčí, OKD, a.s.