Tiskové zprávy

Nová rubrika na webu OKD mapuje energetickou politiku EU

Nová rubrika na webu OKD mapuje energetickou politiku EU

Ostrava – Těžební společnost OKD spustila v lednu na svých internetových stránkách www.okd.cz novou sekci věnovanou energetické politice Evropské unie. Její autoři v několika přehledných sekcích mapují historii společných energetických aktivit evropských států i aktuální novinky a plány Evropské komise v této oblasti. „Jde o dokumenty, které mají velký vliv na energetický trh v České republice a tedy i na hospodaření těžebních firem,“  vysvětlil důvod vzniku rubriky šéfredaktor internetových stránek Vladislav Sobol.

 

Společnost OKD nyní po posílení managementu prochází další modernizací. „Máme ambici stát se firmou nejen evropského, ale také světového formátu. Proto je pro nás energetická politika Evropské unie naprosto zásadní,“ řekla ředitelka pro vnější vztahy a komunikaci OKD Petra Mašínová.

 

Pro experty z OKD i další odborníky bude zřejmě velmi důležitá sekce s vybranými aktuálními tiskovými zprávami Evropské komise v českém překladu. „Komise vydává tyto zprávy většinou jen v anglické, německé a francouzské verzi, oficiální překlady do češtiny se často opožďují o týdny i měsíce,“ upřesnil jednu z předností rubriky Sobol.

 

Nová rubrika zároveň přináší souhrnné informace o historickém vývoji energetické politiky EU od Evropského společenství uhlí a oceli přes ropné šoky sedmdesátých let až po Lisabonskou smlouvu. V dalších pasážích přibližuje instituce EU a další aktéry, jež se energetickou politikou na úrovni EU zabývají.

 

V budoucnu se na webu OKD objeví v energetické rubrice také další dokumenty, například Zelené knihy EK, směrnice a nařízení. Autoři chystají rovněž informace o dotacích EU.

 

Internetové stránky OKD prošly na konci loňského roku výraznou přestavbou. Firma nyní na adrese www.okd.cz zveřejňuje mnohem více zpráv od zajímavostí z hornictví pro laickou veřejnost až po odborné materiály pro experty a studenty.

Zajímavosti