Tiskové zprávy

Noví horničtí inženýři v OKD

Dvě desítky důlních pracovníků v polovině června úspěšně zvládly státní závěrečné zkoušky magisterského kombinovaného studia oboru Hornické inženýrství na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské-Technické univerzity. Studenti, vesměs z OKD, strávili na akademické půdě 6 a půl roku. Během této doby absolvovali také řadu exkurzí do těžebních lokalit a získali vyšší kvalifikaci pro další práci. Čerství absolventi diplomy převezmou na promoci, která se uskuteční 9. července v aule VŠB-TU v Ostravě.