Tiskové zprávy

Novým předsedou představenstva OKD se stal Klaus-Dieter Beck

OSTRAVA,  22. května 2007 - Novým předsedou představenstva těžební společnosti OKD se stal renomovaný mezinárodní odborník v oblasti těžby uhlí Klaus-Dieter Beck. V představenstvu Beck nahradil Lájose Vargu, který stejně jako Michael Jasanský v minulých týdnech odstoupil.

Klaus-Dieter Beck, kterého do představenstva OKD jmenovalo představenstvo mateřské společnosti New World Resources (NWR), disponuje bohatými manažerskými zkušenosti nabytými  během jeho předchozích působení na významných manažerských postech mezinárodních uhelných společností v Evropě i Spojených státech amerických. V současné době je považován za jednoho z největších světových odborníků na těžební průmysl, zejména na těžbu uhlí.
 
Zdeněk Bakala, který doposud funkci předsedy představenstva OKD vykonával, k angažování Becka řekl: „O získání Klause-Dietra pro OKD jsme usilovali několik let, proto nás mimořádně těší, že nakonec našemu přání vyhověl a rozhodl se svou profesní dráhu nadále zasvětit Ostravě. Já i můj partner Peter Kadas jsme nyní přirozeně ustoupili do role členů představenstva a požádali Klause-Dietra, aby se stal předsedou. Těžko bychom hledali lepšího odborníka s takovým mezinárodním renomé, který by se mohl podobné role zhostit.“
 
K roli nového předsedy představenstva Zdeněk Bakala dodává: „V současné době představenstvo plní v OKD nevýkonnou funkci a naším záměrem je postupně posilovat roli představenstva v každodenním řízení společnosti.“
 
Nový předseda představenstva ke svému zvolení poznamenal: „Je pro mě velkou ctí a mimořádnou výzvou být jmenován předsedou představenstva společnosti OKD, kterou znám jako nejvýznamnějšího uhelného producenta v České republice a jednoho z klíčových subjektů na trhu celého středoevropského regionu. Společnost za celou dobu své existence prokazuje neustále vzrůstající obchodní potenciál. K tomuto trendu bych chtěl nyní přispět i já z titulu mé funkce.“
 
Beck získal doktorát důlního inženýrství na Rýnsko-Westfálské univerzitě v německém Aachenu. V rámci své profesní dráhy působil od roku 1996 do roku 1998 jako generální manažer pro těžbu ve společnosti Ruhrkohle Bergbau AG. Následně se stal viceprezidentem těžební firmy Riverton Coal, Inc., kde působil do roku 1999, kdy se jeho působištěm staly Spojené státy americké. Zde zastával až do svého odchodu do OKD funkci viceprezidenta pro plánování a engineering v uhelné společnosti Foundation Coal Holdings, Inc, které díky své odbornosti pomohl k výraznému ekonomickému růstu a zasadil se tak o další rozvoj společnosti. Díky jeho mezinárodním kontaktům a vedení například společnost vybudovala nejdelší funkční porub v Severní Americe z dvoumetrovou výztuží.

PhDr. Věra Breiová
tisková mluvčí OKD, a.s.