Tiskové zprávy

O společnost OKD projevili zájem další investoři

KARVINÁ (9. únor 2017) - Představenstvo OKD, a.s. na základě deklarovaného zájmu a obdržené indikativní nabídky dnes rozhodlo o zařazení nových zájemců do probíhajícího nabídkového procesu na prodej těžařské firmy


„Zvážili jsme všechna pro a proti. Jsme přesvědčeni, že je naše rozhodnutí jak v souladu s platnými podmínkami nabídkového procesu, tak se snahou managementu zajistit věřitelům v rámci insolvenčního procesu co možná nejlepší uspokojení jejich pohledávek. Noví investoři jsou podle našich informací srozuměni s tím, že vstupují do procesu v pozdní fázi. Proto OKD nebude a s ohledem na zákonné termíny insolvenčního řízení ani nemůže měnit podmínky a časový harmonogram nabídkového procesu,“ uvedl výkonný ředitel OKD a člen představenstva Antonín Klimša. Současně upřesnil, že rozhodnutí představenstva OKD samozřejmě předcházela konzultace s insolvenčním správcem, který zařazení nových zájemců zejména s ohledem na možnou maximalizaci výtěžku pro věřitele do procesu podpořil.

 

Management OKD zahájil proces vyhledávání strategického investora v listopadu loňského roku. Jeho výsledek může podstatným způsobem ovlivnit podobu řešení reorganizace společnosti.

 

„S ohledem na probíhající proces nemůžeme komentovat ať již vlastní průběh nebo jeho účastníky. O výsledcích procesu budou v příslušných termínech informováni insolvenční správce, věřitelé a následně široká veřejnost v podobě společností předloženého reorganizačního plánu,“ dodal mluvčí OKD Ivo Čelechovský.