Tiskové zprávy

Ocelovou věž na bývalém Dole Dukla nahradí pamětní monument

Ocelovou věž na bývalém Dole Dukla nahradí pamětní monument

HAVÍŘOV (16. dubna 2008) – Společnost OKD dnes s pomocí odborné firmy odstřelila jednu z dominant bývalého Dolu Dukla,  56 metrů vysokou kovovou těžní věž. Po likvidaci posledních objektů v areálu a především hlavní věže budou zbývající objekty a pozemky sloužit novým záměrům realitní skupiny RPG Real Estate, která chystá ve spolupráci s městem Havířov oživení celé lokality. Na místě věže bude umístěna pamětní deska se základními údaji o jámě.

 

Těžní věž vyrostla nad areálem tehdejšího Dolu Dukla v období jeho největší slávy, v letech 1958 až 1961. Po jejím zprovoznění se z dolu těžilo přes 1,5 milionu tun uhlí ročně, v 70. letech překročila roční produkce dva miliony tun. Věž původně sloužila pro dopravu uhlí, osob i materiálu, po roce 1983 začala zajišťovat těžbu uhlí nová skipová těžní věž.

 

Vtažná jáma pod věží měla celkovou hloubku 987 metrů. Její vybavení tvořila dvě těžní zařízení, současně v nich mohlo fárat rychlostí 10 metrů za sekundu 147 horníků. Nyní je již jáma zasypána a uzavřena speciální betonovou zátkou.

 

Z původních více než 70 objektů jich zůstane v areálu stát přibližně deset včetně čtyř památkově chráněných budov. Těmi jsou stará zámečnická dílna z roku 1907, lampovna, kombajnová dílna a kompresorovna.

 

Před začátkem útlumu pracovalo na Dukle přibližně 1600 zaměstnanců. Většina z nich (přes tisíc) nyní pracuje v jiných šachtách a provozech společnosti OKD. Část lidí (116) plynule přešla do důchodu, další z firmy odešli a získali odstupné až do výše dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku (podle odpracovaných let).

 

Z historie: Důl Dukla byl založen v roce 1905, původně nesl jméno po císaři – Kaiser Franz Joseph Schacht. V roce 1918 byl přejmenován na Jáma Suchá a od roku 1949 nesl název Důl Dukla. Prvních 20 000 tun uhlí bylo na zdejší šachtě vytěženo v roce 1911 z přípravných prací, první těžba z porubů se datuje k roku 1912, kdy bylo vytěženo za rok 46 400 tun. O rok později to byl již dvojnásobek. Za 100 let existence bylo na Dukle vytěženo přes 100 milionů tun uhlí. Útlum Dukly schválilo představenstvo společnosti OKD v prvních měsících roku 2006, důvodem byla nízká efektivita těžby.

 

Současnost OKD: Společnost OKD zaměstnávala na konci února 2008 přibližně 15.200 lidí a dalších téměř 1500 zaměstnanců v dceřiných firmách. Černé uhlí těží v Dole Karviná se závody Lazy a ČSA na rozhraní Karviné a Orlové, dále v dolech ČSM a Darkov na Karvinsku a v Dole Paskov na Frýdecko-Místecku. V roce 2007 byla v OKD průměrná mzda 29.135 Kč. Společnost má zpracovány pro všechny doly plány těžby na nejbližších minimálně 20 let, efektivitu i bezpečnost zvýší mimořádné investice do nových technologií.

 

Vlastníkem akciové společnosti OKD je nizozemská společnost New World Resources B. V.