Tiskové zprávy

ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

V souvislosti s podáním insolvenčního návrhu dojde v nejbližší době ke změnám ve způsobu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.

 

Veškeré náhrady škod (NÁHRADA ZA ZTRÁTU NA VÝDĚLKU PO DOBU PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI, NÁHRADA ZA ZTRÁTU NA VÝDĚLKU PO SKONČENÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI – TZV. „RENTA“, BOLESTNÉ, ZTÍŽENÍ SPOLEČENSKÉHO UPLATNĚNÍ, NÁHRADA VĚCNÉ ŠKODY, NÁKLADY SPOJENÉ S VYSTAVENÍM LÉKAŘSKÝCH POSUDKŮ A POTVRZENÍ, NÁKLADY LÉČEBNÉHO LÁZEŇSKÉHO POBYTU, apod.), které až dosud zaměstnancům hradila OKD, a.s., jim budou nadále hrazeny přímo pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG, v rámci zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů za škody na zdraví vzniklé v souvislosti s nemocí z povolání nebo pracovním úrazem.

 

K předání agendy dojde postupně ve třech fázích s tím, že jako první budou předány k přímé platbě veškeré nároky odškodňovány Důlním závodem 2 (pověřenou advokátní kanceláři), následně Důlním závodem 3 a jako poslední budou předány nároky odškodňovány Důlním závodem 1, lokalitou Karviná.

Podání insolvenčního návrhu se nároků na odškodnění jednotlivých zaměstnanců nijak nedotkne, jejich nároky budou zcela uhrazeny v rozsahu, ve kterém zaměstnavatel za škodu odpovídá.

 

Se změnami, které se týkají zejména způsobu předávání dokladů nezbytných pro realizaci odškodnění, budou všichni zaměstnanci (včetně bývalých zaměstnanců), kterým je již vyplácena renta, písemně seznámeni.

 

Stávající zaměstnanci OKD, a.s., kterým nárok na odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vznikne v budoucnu, nebo kteří v současné době pobírají náhradu za ztrátu na výdělku podobu pracovní neschopnosti, budou o způsobu uplatňování svých nároků informováni písemným oznámením v Horníku, případně na kontaktním místě, které bude k tomuto účelu zřízeno.