Tiskové zprávy

OKD a Katowicki Holding Węglowy založily Evropskou platformu bezpečnosti práce v hornictví

OKD a Katowicki Holding Węglowy založily Evropskou platformu bezpečnosti práce v hornictví

Ostrava/Katowice (18. března 2013) – Černouhelné společnosti OKD a Katowicki Holding Węglowy (KHW) podpisem dohody stvrdily založení Evropské platformy bezpečnosti práce v černouhelném hornictví. Cílem projektu je trvalé zvyšování úrovně bezpečnosti práce v obou těžařských firmách ale i u kolegů z branže, kteří se mohou k této otevřené platformě připojit. K jeho dosažení přispějí vzájemné konzultace, školení a ukázky příkladů nejlepší praxe vedoucí ke zvyšování bezpečnosti práce horníků na pracovištích všech participujících společností a jejich následná realizace.  

 

Pro společnost OKD je bezpečnost práce prioritou. V uplynulých pěti letech investovala více než 700 milionů korun do osobních ochranných pomůcek pro horníky, realizuje řadu motivačních a edukativních kampaní a přijala řadu dalších opatření, jejichž cílem je zvýšení bezpečnosti práce a úrovně pracovního prostředí v dolech firmy. Správnost nakročené cesty potvrzuje klesající počet úrazů, který se za posledních pět let snížil o polovinu.

 

Uzavření dohody se společností KHW je důležité především z hlediska příhraniční výměny zkušeností a konzultací nad praktickými otázkami v oblasti dalšího zvyšování bezpečnosti práce. „Podmínky, v nichž těží černé uhlí OKD, patří k nejnáročnějším na světě. Srovnatelné jsou v tomto ohledu jen doly na polské straně Hornoslezské černouhelné pánve. Proto je pro nás spolupráce s KHW a dalšími kolegy v oblasti zvyšování bezpečnosti velice důležitá. Rádi se seznámíme s tím, co dělají kolegové v Polsku jinak a v případě, že budou tyto postupy a opatření aplikovatelné i v našich podmínkách, budeme se snažit je zavést i v dolech OKD. Stejně tak se rádi podělíme o naše zkušenosti, protože v uplynulých letech jsme toho v oblasti zvyšování bezpečnosti práce vykonali opravdu mnoho a vyrovnali jsme se v tomto ohledu nejvýznamnějším firmám na světě. I tak před námi stojí na cestě k bezúrazovému provozu mnoho úkolů a práce. Naším cílem při každodenním snažení musí být to, aby se všichni naši horníci vrátili z práce ve zdraví ke svým rodinám,“ říká generální ředitel OKD Ján Fabián.

 

Podle předsedy představenstva KHW Romana Łóje je právě doba, kdy hranice v Evropě neoddělují, ale naopak spojují, vhodná k výměně zkušeností a postupů, jak dále zvýšit bezpečnost práce v dolech obou společností, které jsou zároveň připraveny spolupracovat v této oblasti s dalšími evropskými firmami.

 

„Při vzájemných návštěvách si budeme vyměňovat dobré nápady, inspirovat se inovačními řešeními, společně analyzovat rizika, abychom stále zlepšovali bezpečnost práce v našich dolech. To všechno proto, abychom dosáhli cíle, o němž hovoří jeden z principů naší bezpečnostní politiky: Každý pracovník se vrací ve zdraví a bezpečně domů. Každý den,“ dodává místopředseda představenstva KHW Waldemar Mróz.

 

 

Vladislav Sobol

mluvčí OKD, a.s.

Telefon:           596 262 293                           Mobil:  725 595 417
E-mail:            vladislav.sobol@okd.cz          Web: www.okd.cz