Tiskové zprávy

OKD chce zvýšit produktivitu práce

OSTRAVA, 8. března 2007 – Představenstvo společnosti OKD při projednávání podnikatelského záměru pro rok 2007 rozhodlo zvýšit efektivnost práce. Jednou z cest k dosažení tohoto záměru je snížení stavu zaměstnanců ve všech vnitřních organizačních jednotkách společnosti OKD o 1,6 %. "V současné době zaměstnává OKD téměř 16 500 osob, v rámci zvyšování produktivity práce jich odejde ze společnosti méně než 270," shrnuje generální ředitel OKD Josef Goj.

 

Snížení stavu zaměstnanců se nebude týkat dělníků v dole. V důlních podnicích budou uvolněni pouze zaměstnanci v povrchových provozech a v technicko-hospodářských funkcích. "S výjimkou Dolu ČSA, kde racionalizace souvisí s ukončením činnosti povrchového areálu závodu Doubrava, se na všech ostatních dolech jedná celkem o několik desítek zaměstnanců," upřesnil Josef Goj. Výraznější zásah do struktury zaměstnanosti bude pouze u nedůlních VOJ, které dolům poskytují různé služby. Uvolňování zaměstnanců však v žádném případě nenaruší plné zajištění provozních činností.

Informace o chystaných racionalizačních změnách a s tím souvisejícím uvolňováním zaměstnanců projednalo vedení OKD s představiteli odborových sdružení. "Byla vytvořena pracovní skupina, která v souladu s ustanoveními kolektivní smlouvy připravuje sociální program a návrh řešení souvisejících sociálních problémů," sdělil Lubomír Langr, vedoucí úseku lidských zdrojů v OKD. Zdůraznil přitom, že prioritou OKD je pomoci nalézt pro zaměstnance další uplatnění, jako tomu bylo (a je) v případě útlumu závodu Dukla. "Do navrženého sociálního programu jsme momentálně zapracovali připomínky odborů," upřesnil Langr s tím, že takto upravený návrh byl dnes předán odborům, s nimiž se na dalším kole jednání sejdou v pondělí dopoledne. Potvrdil rovněž, že ze strany zaměstnavatele je zájem v pondělí jednání uzavřít..

V OKD, a. s. pracovalo k 31. lednu letošního roku 16 474 zaměstnanců V loňském roce průměrný měsíční výdělek zaměstnance dosáhl částky 26 857 Kč, což je meziroční růst ve výši 8 %.

PhDr. Věra Breiová

tisková mluvčí OKD, a. s.

Zajímavosti