Tiskové zprávy

OKD dokončilo projekt rozdělení

OSTRAVA, 1. června 2006 - Zápisem do Obchodního rejstříku vešla 1. června v platnost nová struktura společnosti OKD. Završil se tak proces rozdělení, jenž byl zahájen před rokem a jehož cílem bylo vytvořit skupinu samostatných subjektů s operativnějším řízením. Tyto nástupnické společnosti se nyní zaměří na svůj vlastní předmět podnikání a díky specializaci mohou zkvalitnit poskytované služby a optimálně využít možnosti růstu ve vlastním oboru.

Hlavní, těžební činnost přešla na nástupnickou společnost OKD, a. s. Ostatní činnosti, které přímo nesouvisejí se základní těžební činností, byly vyčleněny do samostatných společností. Jde zejména o činnosti obchodní, dopravní a energetické. Výkonu vlastnických práv k nemovitostem a jejich správě se nyní věnují tři samostatné subjekty: na byty se specializuje RPG RE Residential s.r.o., komerční nemovitosti spravuje RPG RE Commercial, s.r.o. a pozemky má ve své správě RPG RE Land, s.r.o. Na nástupnické společnosti přešlo jmění předcházejících společností včetně práv a závazků ze smluvních vztahů.

Smyslem restrukturalizačních kroků ve skupině OKD, které byly zahájeny v loňském roce, je zpřehlednění celé skupiny, narovnání dosud komplikovaných vlastnických vztahů a zavedení standardního organizačního uspořádání, jež je pro průmyslové holdingy tohoto typu ve světě obvyklé.

PhDr. Věra Breiová
tisková mluvčí OKD, a.s.