Tiskové zprávy

OKD nebude těžit pod Lázněmi Darkov ani pod rezidenční městskou částí

OKD nebude těžit pod Lázněmi Darkov ani pod rezidenční městskou částí

Karviná (4. únor 2020) - Společnost OKD, a.s. v souladu s plánem hornické činnosti a po získání všech pravomocných povolení a souhlasných stanovisek zákonem stanovených subjektů požádala Obvodní báňský úřad o povolení těžby v porubech 240 401 a 240 410.
Plánovaná hornická činnost Dolu Darkov v letech 2011 – 2020 je rovněž v souladu se závazným stanoviskem k dokumentaci na hodnocení vlivů na ŽP (EIA). Rozsah vlivů plánované těžby nepřesahuje parametry dohody mezi městem Karviná a OKD a.s., protože OKD nebude dobývat černé uhlí pod Lázněmi Darkov ani pod rezidenční městskou částí Darkova.

 

Ivo Čelechovský
tiskový mluvčí OKD, a.s.

Zajímavosti