Tiskové zprávy

OKD připravuje projekty pro turisty i golfisty

OKD připravuje projekty pro turisty i golfisty
OSTRAVA, 8. září 2007 – Na třech významných projektech, které přispějí k rozvoji Ostravska a Karvinska, se bude v blízké budoucnosti podílet společnost OKD. „Naše společnost se tak chce stát mostem mezi minulostí a budoucností Moravskoslezského kraje,“ zdůraznil člen představenstva OKD Zdeněk Bakala. Zamýšlené projekty, které posílí atraktivitu a turistickou přitažlivost regionu, jsou výsledkem jednání vedení těžařské společnosti s představiteli regionálních samospráv.

V oblasti zvýšení atraktivity regionu je pilotním projektem vybudování golfového areálu na lokalitě Lipiny v Karviné. Toto nové hřiště společně s nezbytným zázemím na ploše téměř 70 hektarů by se po svém dobudování nemělo stát pouze jedním z dalších areálů tohoto typu v Moravskoslezském kraji. Díky své koncepci a lokalizaci se stane také místem pro setkávání a volnočasové aktivity občanů Karvinska stejně jako lázeňských hostů a návštěvníků města. Ve spolupráci s městem Karviná se v budoucnu dále počítá s vybudováním navazujícího parku tak, aby se z levého břehu řeky Olše stala zóna klidu a odpočinku.

V rámci uchování dědictví minulosti kraje je nezbytné transformovat kulturní a technické památky směrem k ekonomické udržitelnosti. Tuto ambici má druhý z prezentovaných projektů - revitalizace Hornického muzea OKD v Ostravě. Tato svého druhu ojedinělá lokalita, spojující přírodní a kulturně-technickou památku, je již dnes vnímána jako významný faktor potenciálu cestovního ruchu nadregionálního významu. Záměrem projektu je vytvoření muzea s několika tématickými prohlídkovými okruhy ve spojení s prvky zážitkové turistiky. Bude posílena unikátní expozice báňského záchranářství a vytvořena ucelená prohlídková trasa „cesta horníka“. Samozřejmostí je moderní návštěvnické centrum s prostory pro multimediální projekce a prezentace.

Je-li jedním z hlavních témat péče o kulturní dědictví regionu udržitelnost, musí být zajištěno budoucí samofinancování těchto areálů. V případě areálu Landeku je pilířem finanční stability třetí z prezentovaných projektů, vybudování hotelového komplexu se zázemím pro kongresovou turistiku. Kromě ubytování ve čtyřhvězdičkových pokojích by zde měli návštěvníci nalézt nejen zázemí pro nejrůznější obchodní jednání, semináře či konference, ale také wellnessové atrakce a možnost sportovního vyžití. Je zde také pamatováno na ubytování školních zájezdů či větších skupin návštěvníků. Navazujícím uvažovaným projektem je i začlenění významné části tohoto areálu do tzv. integrovaného plánu rozvoje města Ostravy, což bude znamenat vytvoření další klidové zóny pro všechny občany a návštěvníky města a bezpečné propojení této lokality pro pěší i cyklisty s Komenského sady.

Významným prvkem při realizaci projektů iniciovaných společností OKD je možnost zapojení finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. Představitelé společnosti proto oslovili společnost BXL Cosulting, v níž působí jako ředitel bruselské kanceláře i bývalý eurokomisař Pavel Telička. Fondy však nejsou všelékem a není myslitelné, aby tyto prostředky byly využity pro všechny uvažované rozvojové projekty. Proto byly vytipovány tři hlavní oblasti, v nichž mohou evropské dotace společně s partnerskou spoluprací OKD, měst Karviné a Ostravy a Moravskoslezského kraje sehrát významnou roli. Těmito oblastmi jsou ekonomizace kulturních a technických památek, revitalizace území po útlumu důlní činnosti směrem k posílení atraktivity regionu a posílení infrastruktury cestovního ruchu. Právě do těchto oblastí spadají tři pilotní projekty, které byly dnes prezentovány na společné tiskové konferenci Zdeňkem Bakalou, členem představenstva OKD, Pavlem Teličkou, ředitelem BXL Consulting, zpracovateli jednotlivých projektových záměrů z partnerské společnosti 4Euro Partenrs a zástupci regionálních samospráv.

Uvedené projekty však nejsou jediným výsledkem aktivit společnosti OKD. Již dnes probíhají další jednání s představiteli kraje, měst a obcí Moravskoslezského kraje o dalších možných projektech v rámci celé teritoriální působnosti společnosti.