Tiskové zprávy

OKD se důrazně ohrazuje proti nepravdivým tvrzením

10. 11. 2021, Karviná - Dne 8.11.2021 byla uveřejněna v pořadu Reportéři ČT reportáž, která obsahovala nepravdivá a zavádějící tvrzení, která poškozují dobré jméno OKD. Společnost v současnosti vydělává dost prostředků na to, aby na konci své existence vrátila státu celých 1,8 miliardy. O tuto částku byl navýšen základní kapitál společnosti v roce 2020. Tvrzení v reportáži, že je, či byl v OKD prováděn „forenzní audit“, je naprosto nepravdivé. Žádný forenzní audit totiž není možno provést bez součinnosti dotčeného subjektu. OKD nebylo o žádném probíhajícím forenzním auditu informováno, nebylo požádáno o součinnost, nikdo situaci v OKD nezjišťoval ani neověřoval. 

 

Převzetí dvou částí podniku OKD, v prosinci 2020 a březnu 2021, předcházelo dlouhé a důkladné prověřování právních i ekonomických aspektů OKD ze strany společnosti DIAMO. Jeho předmětem byly všechny smlouvy i dodatky, které jsou teď zpochybňovány. Jejich podpisu vždy předcházel přísný interní procesní postup, včetně velmi náročných a ostrých vyjednávání s dodavateli. Smlouvy a dodatky byly vždy uzavírány s ohledem na v té tobě aktuální plánované datum utlumení těžby a zajištění provozu dolů.

 

OKD bylo v roce 2018 donuceno podepsat dodatek ke smlouvě se společností PKP CARGO INTERNATIONAL o navýšení paušálu na provozování dráhy a drážní dopravy, jinak by nemělo zajištěnou obsluhu vlečky a expedici uhlí. Bez vleček by OKD nevyexpedovalo uhlí a mohlo zavřít rovnou v roce 2018 s nepředstavitelnými sociálními a ekonomickými dopady. PKP CARGO INTERNATIONAL totiž smlouvu v roce 2018 vypovědělo s požadavkem na navýšení paušálu, neboť dle jejich tvrzení dosavadní paušál nekryl ani prosté náklady na údržbu vlečky se snižujícím se objemem přeprav. To prakticky znemožňuje OKD fungovat bez jejích vleček, i když i tuto možnost OKD prověřovalo na trhu, zda dané služby by namísto PKP CARGO INTERNATIONAL nezvládl pro OKD poskytovat někdo jiný. Nikdo jiný, levnější než PKP CARGO INTERNATIONAL ale není. Navíc paušál je postupně snižován, nikoliv zvyšován. Je třeba podotknout, že ukončením těžby žádný důl jen tak nezmizí, a i DIAMO pro odvozy materiálu vlečky potřebuje.

 

Reportáž se naprosto vyhýbá faktu, že v roce 2019, kdy byl podepsán dodatek na IT služby, byl útlum těžby plánován na léta 2025 až 2030. Právě proto dodatek smlouvy na IT služby z roku 2019 upravoval postupné snižování jejich rozsahu, a to společně s útlumem. Náklady na IT se snižují rok od roku. IT služby jsou navíc nezbytné i pro provádění útlumu a DIAMO je samo aktivně využívá. Je třeba podotknout, že dle veřejných informací je útlum na DIAMO, odštěpný závod Darkov plánován do roku 2025, což je doba platnosti smlouvy. Totéž platí pro smlouvy na dodávky energie a dusíku. V reportáži zdůrazňované pochybnosti o délce trvání smluv a výši plateb jsou tak založeny na opomenutí časového kontextu, čímž došlo ke zcela zkreslenému informování veřejnosti.

 

OKD se dále důrazně ohrazuje proti absurdnímu tvrzení o zvýšení mezd managementu a členů představenstva. Naopak, oproti roku 2019 došlo v roce 2020 k radikálnímu snížení vyplacených částek. Dokládá to výroční zpráva za rok 2020. Tvrzenou měsíční výši mezd v reportáži dnes v OKD nemá žádný zaměstnanec ani člen představenstva. Jakékoli odměny nad rámec mzdy jsou možné jen v případě splnění klíčových ukazatelů a výslovně se souhlasem akcionáře a nejsou nárokové. I tato tvrzení uvedená v reportáži tak byla zcela nepravdivá, přičemž zjevně vedla k poškození dobrého jména společnosti i jejího managementu.

 

Zajímavosti