Tiskové zprávy

Pohled na rekultivace se mění. Vznikají golfové areály, průmyslová zóna, park dinosaurů nebo unikátní vodní plocha pro přírodu i lidi

Pohled na rekultivace se mění. Vznikají golfové areály, průmyslová zóna, park dinosaurů nebo unikátní vodní plocha pro přírodu i lidi

KARVINÁ (24. září 2012) – Rekultivace území ovlivněných těžbou v posledních letech na Karvinsku výrazně mění svou tvář. Zatímco dříve byly zaměřeny na zalesnění či zatravnění území nebo úpravu jednoduchých vodních ploch vzniklých poklesem terénu, dnes společnost OKD ve spolupráci s městy a obcemi dbá především na využitelnost území. V posledních letech takto například těžaři připravili pozemky pro Dinopark v Doubravě, pro průmyslovou zónu v Horní Suché nebo pro golfové hřiště v Karviné. Aktuálně nejzajímavějším projektem je rekultivace téměř 170 hektarového území Kozinec mezi Karvinou a Doubravou, kde vzniká velká vodní plocha, která bude v budoucnu sloužit přírodě i lidem.

Rekultivace Kozince je v českých podmínkách mimořádná například počtem odborníků, kteří se na ní podílejí. V týmu pracují kromě těžařů také botanici, zoologové, krajinní architekti a další specialisté. Projekt má podporu Ministerstva životního prostředí ČR, Chráněné krajinné oblasti Poodří i Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Terén na Kozinci klesl v některých místech až o sedm metrů, v centru poklesů vzniká bezodtoková kotlina, která se postupně zatápí spodní vodou. Na vznikající vodní ploše se už nyní budují umělé přírodní terénní útvary, například ostrovy, poloostrovy nebo mělčiny. Zatímco severní část území bude určena pro vodní ptactvo, rostliny a živočichy s vazbou na lužní les v meandru řeky Olše, jižní část s nově vytvořenými poloostrovy by měli v budoucnu využívat hlavně lidé, především rybáři k rybolovu nebo obyvatelé regionu k procházkám, cyklovýletům i vodním sportům.

Rekultivace Kozince, která bude stát téměř 600 milionů korun a OKD ji hradí z vlastního rozpočtu, byla zahájena v roce 2006. Ukončení technické části se plánuje na rok 2017, poté bude následovat pětiletá biologická rekultivace. Hlavním dodavatelem stavby jsou AWT Rekultivace a karvinská firma Mirpal.

Rekultivace za rok 2011 v číslech

Výdaje na rekultivace                          171,0 mil. Kč

Výdaje na vyrovnání poklesů terénu   245,2 mil. Kč

Výdaje celkem                                      416,2mil. Kč

Objem probíhajících rekultivací            845,6 ha

 

Příklady dalších rekultivací z poslední doby

Golf Resort Lipiny

Rekultivační práce začaly v Lipinách v roce 1998, o využití území se vedlo mnoho diskuzí. Podle původního záměru měl být výsledkem rekultivace pozemek s ornou půdou, později se mluvilo o zalesnění a nakonec v městském zastupitelstvu zvítězilo řešení s členitou modelací terénu s využitím pro golf nebo motokros. Definitivní rozhodnutí vybudovat golfový areál padlo v roce 2007. Areál s devítijamkovým Mistrovským hřištěm a devítijamkovým Veřejným hřištěm byl otevřený letos, na návazných pozemích zároveň vzniká další mistrovská devítka.

Lipiny jsou ukázkovým příkladem spolupráce těžební společnosti s hornickým městem – samotné golfové hřiště, v unikátním prostředí na dohled těžebních věží, vybudovala společnost OKD. Město Karviná zase počítá v navazujících částech s vybudováním nových stezek pro in-line bruslaře a cyklisty, které Lipiny propojí s areálem Darkovského moře. Na jihozápad od města tak vznikne rozsáhlá oblast určená pro odpočinek a volnočasové aktivity.

Dinopark

Vznikl na území bývalého doubravského odvalu na hranici Orlové a Doubravy. Areál má rozlohu 63 hektarů a dle údajů provozovatele byla jeho návštěvnost za rok 2011 větší, než návštěvnost všech ostatních dinoparků v České republice.

Původně rekultivační stavba se stala stavbou revitalizačního charakteru. Stávající vodní plochy byly ponechány v původním stavu, svahy odvalu byly přesvahovány, překryty zeminou a zatravněny. Z území zmizely černé skládky, nevhodné a nemocné dřeviny a invazivní křídlatka, nově se naopak vysadily vhodné druhy dřevin. Vytvarování centrální části odvalu jsem přizpůsobili požadavku provozovatele Dinoparku, který se tu rozhodl postavit maketu sopky. Projekt získal třetí místo v soutěži Podnikatelská nemovitost roku – Brownfield za rok 2009.

Průmyslová zóna Horní Suchá

První místo ve zmíněné soutěži obsadila ve stejném roce Průmyslová zóna František v Horní Suché, která vznikla na území bývalého stejnojmenného dolu. Zasadila se o to dohoda s místní radnicí, která chtěla mít po uzavření šachty na svém území plochu pro rozvoj podnikání a řešení problematiky zaměstnanosti. V dnešní době působí v areálu zóny přes 30 podnikatelských subjektů, ve kterých našlo práci několik stovek lidí.

 

Součástí projektu bylo rovněž řešení rekultivací území ležícího severně od bývalého Dolu František na katastrech Horní Suché a Havířova stiženého poklesy terénu, bývalých kalových nádrží, hlušinového odvalu a manipulačních a dosoušecích ploch pro dočasné ukládání vytěžených kalů a kamene. Rekultivační práce na území o rozloze 123 hektarů byly dokončeny koncem roku 2010, v současné době zde probíhá údržba v rámci biologické rekultivace. I část z těchto pozemků bude možné v budoucnu využít pro lehký průmysl.

 

Vladislav Sobol,

mluvčí OKD, a.s.