Tiskové zprávy

Poslední vozík vytěžen

OSTRAVA, 10. ledna 2007 – Dnes dopoledne byl na závodě Dukla vytěžen symbolický poslední vozík. Vlastní těžba zde byla utlumena ke konci roku 2006. Většina z původních 1600 zaměstnanců byla převedena na ostatní doly OKD nebo do dceřiných společností. Zhruba šest stovek horníků bude nyní, do dubna, z podzemí vyklízet technologické celky. Posledních 130 zaměstnanců zahájí od dubna práce na likvidaci hlavních důlních děl. Postupně budou sneseny objekty související s těžbou, pro něž by se nenašlo jiné využití – jámové budovy a těžní věže.

Útlum závodu Dukla schválilo představenstvo společnosti OKD vloni na konci února. „K tomuto rozhodnutí přistoupilo představenstvo po velmi pečlivém zvážení a detailním vyhodnocení analýz,“ zdůraznil generální ředitel OKD Josef Goj. Podle něj byla pro rozhodování zásadní  skutečnost, že těžba na závodě Dukla byla již dlouhodobě neefektivní. „Dobývání slojí v ostravském souvrství v obtížných důlně geologických podmínkách se podepsalo na výrazném zvýšením nákladových položek na výrobu,“ dodal Goj.

Nedílnou součástí technického projektu likvidace závodu Dukla se stal Sociální program útlumu, který společnost OKD připravila ve spolupráci s odborovými orgány. „Mám radost z toho, že se nám podařilo dosáhnout našeho hlavního cíle - abychom v maximální možné míře pracovníky závodu Dukla zaměstnali v rámci společnosti OKD,“ hodnotí vedoucí útvaru pro lidské zdroje Lubomír Langr. „Převáděli jsme ucelené pracovní kolektivy na jiné činné doly, velkou část pracovníků se nám podařilo zaměstnat v rámci ostatních společností skupiny OKD.“ Na doly Lazy, Paskov a ČSM byly do konce roku 2006 převedeny více než tři stovky důlních pracovníků, během prvních měsíců letošního roku přejde na zmíněné doly dalších téměř 450 zkušených horníků.

Prioritním cílem společnosti OKD bylo zaměstnat co nejvíce pracovníků závodu Dukla v rámci skupiny OKD, případně jim pomoci najít jiné zaměstnání. Ve spolupráci s havířovskou pobočkou úřadu práce proto bylo na závodě Dukla od srpna zřízeno poradenské pracoviště pro zájemce o zaměstnání nebo rekvalifikaci. Zaměstnanci, kteří nebudou převedeni na jiné pracoviště, mohou dostat v rámci Sociálního programu útlumu odstupné podle odpracovaných let až do výše dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku.

O budoucnosti povrchového areálu se zřejmě rozhodne během letošního roku. Zastupitelé Havířova již pro média uvedli, že by chtěli areál využít pro vytvoření průmyslové zóny, s vedením OKD však na toto téma ještě nejednali. Tato jednání rozhodnou i o rozsahu demolic – některé objekty, především dílny a sklady, by mohly být totiž v budoucnu podnikatelsky využity. S jistotou lze už nyní říci, že výjimkou z demoličního plánu jsou čtyři památkově chráněné objekty: stará zámečnická dílna z roku 1907, kdy se začala tehdejší Jáma Suchá budovat, lampovna, kombajnová dílna a kompresorovna.
 
Z historie: Důl Dukla byl založen v roce 1905, původně nesl jméno po císaři – Kaiser Franz Joseph Schacht. V roce 1918 byl přejmenován na Jáma Suchá a od roku 1949 nese název Důl Dukla. Prvních 20 000 tun uhlí bylo na zdejší šachtě vytěženo v roce 1911 z přípravných prací, první těžba z porubů se datuje k roku 1912, kdy bylo vytěženo za rok 46 400 tun. O rok později to byl již dvojnásobek. Nejvyšší těžby dosahovala Dukla v 70. a 80. letech – ročně okolo 2 miliónů tun, pak se těžba postupně snižovala. Za 100 let existence bylo na Dukle vytěženo 100 336 833 tun uhlí.

PhDr. Věra Breiová
tisková mluvčí OKD, a.s.
Zajímavosti