Tiskové zprávy

Rekordní investice OKD zvýší produktivitu i bezpečnost hluboko pod zemí

Rekordní investice OKD zvýší produktivitu i bezpečnost hluboko pod zemí

OSTRAVA 4. prosince 2007 -  Plánované investice společnosti OKD do důlních technologií přibližně za 300 milionů eur (přes 8 mld. Kč) přinesou kromě větší produktivity také vyšší bezpečnost pro horníky pracující hluboko pod zemí. Nové technologie zároveň umožní vytěžení dosud obtížně přístupných zásob uhlí.  „Těžba se postupně přesouvá do větších hloubek, kde se stupňuje tlak okolních hornin. Při dobývání uhlí je tam nutné používat výztuže s vysokou nosností,“ vysvětlil technický ředitel OKD Jan Matula.

 

Modernizace technologií OKD je největší investicí v historii společnosti a podle dostupných údajů zároveň nejvyšší letos ohlášenou investicí v Moravskoslezském kraji.

 

Klaus-Dieter Beck, předseda představenstva a generální ředitel společnosti OKD, řekl: „Tento investiční program je jedním z pilířů našeho plánu optimalizace produktivity. Bude mít pozitivní vliv na efektivitu našich důlních provozů a zároveň nám umožní bezpečnou těžbu z větších hloubek, která napomůže při přeměně dalších zdrojů na zásoby. ”

 

Investice budou rozděleny rovnoměrně do všech dolů OKD. „Dodavatelé pro nás na míru připravují 10 moderních technologií pro vybavení porubu, tedy místa, kde se těží uhlí. Jednotlivé technologie se skládají z posuvných výztuží, dopravníků, dobývacího kombajnu a elektrozařízení, které bude stroje napájet. Zároveň pořídíme 12 razících technologií pro přípravy porubů, které umožní dosahování vyšších postupů při otvírce nových zásob v oblastech s pevnými průvodními horninami,“ řekl Matula.

 

Objednané technologie posílí pozici OKD v těžebním průmyslu. „Jsou to nejmodernější zařízení, která jsou aktuálně na světovém trhu k dispozici,“ řekl Matula.

 

První dodávky budou v roce 2008 směřovat na Důl Lazy. „Umožní nám tam dobývat zásoby uhlí, ke kterým bychom se jinak dostávali jen velmi obtížně. Díky novým investicím rozjedeme na Dole Lazy porub, který jsme letos museli zastavit z důvodu bezpečnosti provozu,“ vysvětlil technický ředitel. Do dalších dolů se budou technologie instalovat postupně v příštích dvou letech.

 

OKD je součástí nizozemské průmyslové skupiny New World Resources (NWR). Jediným vlastníkem NWR je společnost RPG Industries. Firma je největším zaměstnavatelem vregionu, zaměstnává téměř 16 tisíc lidí.