Tiskové zprávy

Rozšíření preventivních opatření přijatých společností OKD, a.s. v souvislosti s šířením nákazy koronaviru

Rozšíření preventivních opatření přijatých společností OKD, a.s. v souvislosti s šířením nákazy koronaviru

Karviná (16. březen 2020) - V souvislosti s aktuálním vývojem šíření nákazy koronaviru bylo vedením OKD dohodnuto doplnit již stanovená opatření o následující ustanovení:

 

1. Namátkové bezkontaktní měření tělesné teploty bude provádět služba z řad THZ a ostatních určených zaměstnanců, kteří budou vybaveni respirátorem, ochrannými brýlemi a rukavicemi s frekvencí asi u každé třetí osoby. Toto měření bude prováděno ve vestibulu při vstupu do organizace. Osobě, které bude naměřena tělesná teplota vyšší než 37,6°C, nebude umožněn další vstup do organizace, bude službou identifikována a vyzvána k tomu, aby opustila objekty OKD. V ostatním platí předchozí opatření. 

 

2. Každý zaměstnanec, který opustí lampovnu a odebírá se k fárání do dolu do náraží, musí mít nasazen na obličeji respirátor. Tento respirátor musí být nasazen nepřetržitě tam, kde se k sobě přibližují osoby na bližší vzdálenost než 2 m a to zejména v náraží, seřadišti mužstva u jámy, dopravní nádobě, kabině vlakové soupravy, na překladištích,lanovkách,pásovlecích a na samotném pracovišti, kde pracují zaměstnanci ve skupině.

 

3. Až do odvolání se ruší všechna školení v Centru vzdělávacích služeb OKD,a.s.

 

4. Za účelem minimalizace šíření koronaviru byl rovněž vydán Příkaz výkonného ředitele, který řeší některá další navazující opatření. Zakazuje podávání rukou, jednání s třetími stranami, tuzemské a zahraniční pracovní cesty. Dále bylo nařízeno minimalizovat interní jednání, dodržovat minimální vzdálenost 2m, pokud to je možné, případně minimalizovat počet účastníků jednání. V této souvislosti obdrží všichni vedoucí zaměstnanci OKD a dodavatelských společností dotazník, kterým se bude zjišťovat aktuální zdravotní stav všech podřízených. Dotazník budou muset vyplnit rovněž návštěvy, vstupující do prostor OKD. Všechny dotazníky zaměstnanců pracujících v OKD se musí soustředit u příslušných směnmistrů, kteří provedou vyhodnocení. V případě „pozitivních“ odpovědí navrhnou odpovídající opatření pro každého ředitele, vedoucího stojícího v čele jednotlivých divizí, závodního dolu. Následně se dotazníky předají k archivaci na příslušný odbor nebo oddělení BOZP, BT povrchu a vedoucímu OŘB. 

Dotazníky návštěv se budou soustřeďovat a archivovat u vedoucího odboru ochrany a kontroly, který bude předkládat průběžné vyhodnocení a opatření řediteli provozu.

 

5. Toto opatření platí od 16. 3. 2020 od 14,00 hodin až do odvolání. V ostatním platí již stanovená opatření ze dne 5. 3. 2020 a 12. 3. 2020.

 

Ivo Čelechovský

tiskový mluvčí OKD, a.s.