Tiskové zprávy

RPG dokončilo restrukturalizaci skupiny OKD

PRAHA/OSTRAVA, 14. září 2006 – Investiční skupina RPG Industries dokončila v těchto dnech proces restrukturalizace společnosti OKD, který probíhal více než rok a půl. Posledními úkony v harmonogramu změn byla obměna složení statutárních orgánů, ukončení působnosti transformačního manažerského týmu a zároveň vyčlenění té části skupiny, která bude od tohoto okamžiku připravována pro vstup na kapitálové trhy.

V první fázi procesu byly koncentrovány a zjednodušeny vlastnické vazby uvnitř skupiny, kterou původně tvořilo více než 50 společností. Zároveň byly postupně vypuštěny všechny mezičlánky, které existovaly mezi vlastníky a společností OKD – výsledkem této fúze se letos v létě stala nově vzniklá evropská společnost RPG Industries SE se sídlem v Limassolu na Kypru.

Včera byla také podepsána smlouva o prodeji stavební společnosti VOKD ostravské firmě Geofin. Tento prodej byl jednou z posledních plánovaných divestic, které se vlastníci v rámci nového uspořádání skupiny rozhodli provést.

Strategické činnosti, reprezentované ústřední společností OKD a dále společnostmi OKD Doprava a DPB, se stanou součástí nově vzniklé společnosti New World Resources (NWR) registrované v nizozemském Amsterdamu. Tato společnost je plně vlastněna RPG Industries SE, vlastník OKD se tedy nezmění. Umístění strategických společností do jediného subjektu je nezbytným krokem souvisejícím s přípravami na budoucí vstup OKD na burzovní trhy v Londýně a Praze, který se očekává v první polovině příštího roku.

Mimo společnost NWR nadále zůstává rozsáhlý fond rezidenčních, průmyslových a komerčních nemovitostí plně vlastněný evropskou společností RPG Industries. Tato nemovitostní aktiva nebudou předmětem zamýšleného IPO.

Akcie společnosti NWR by se mohly na kapitálových trzích v ČR i v zahraničí poprvé objevit v polovině příštího roku. Bude tomu však ještě předcházet seriál příprav, které již započaly změnami ve struktuře řízení všech společností ve skupině. Dosavadní členové statutárních orgánů se přesunuli do výkonného managementu, zatímco do představenstev všech společností zasedli zástupci vlastníků. Předsedou představenstva OKD se stal Zdeněk Bakala, místopředsedou Peter Kadas, dalšími členy Michael Jasanský a Csaba Bárta. Obdobné změny byly provedeny i v ostatních společnostech. (Přehled změn ve statutárních orgánech je připojen v příloze k této zprávě.)

S ukončenou restrukturalizací byla také završena činnost transformačního týmu tvořeného Tomášem Šabatkou, Julianem Thorntonem a Janem Žižkou. Tito manažeři naplnili své poslání a napříště se budou věnovat jiným profesionálním aktivitám mimo skupinu RPG Industries.

Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Vladimír Bystrov

Bison & Rose Public Relations
+420 777 130 788
vladimir.bystrov@bisonrose.cz

Joe Cook

Cook Communications

+420 602 683 230

joe.cook@cook-comm.com 


PhDr. Věra Breiová
tisková mluvčí OKD, a.s.