Tiskové zprávy

RPG fúzovala do "evropské společnosti"

LIMASSOL, 4. srpna 2006 – Mezinárodní investiční skupina RPG, která je mimo jiné vlastníkem největších českých uhelných dolů OKD, završila proces fúze, jehož výsledkem je vznik „evropské společnosti“ – tedy právního subjektu zavedeného evropským právem.

Skupina působící v těžebním průmyslu, energetice a dopravě v  regionu střední a východní Evropy sloučila několik stávajících subjektů do své mateřské společnosti RPG Industries Plc. Ta se v rámci fúze transformovala do evropskou společnost (RPG Industries SE) se sídlem na Kypru.

Vytvoření RPG Industries SE je posledním krokem RPG v procesu restrukturalizace a reorganizace skupiny. Tento proces započal v listopadu 2004, kdy Charles Capital (dceřiná společnost RPG Industries) získal Karbon Invest, tehdejšího majoritního vlastníka OKD. Společnosti Karbon Invest a Charles Capital nyní zfúzovaly do RPG Industries. Úspěšné završení této fúze bylo rovněž jedním z nezbytných kroků v rámci harmonogramu příprav na budoucí vstup na kapitálové trhy.

Zkratka SE v názvu RPG Industries znamená „Societas Europea“, tj. evropská společnost. Evropská legislativa nyní umožňuje obchodním společnostem v členských státech EU registrovat se právě jako evropské společnosti. Tato právní forma umožňuje firmám omezit právní úskalí plynoucí z odlišností právních systémů a norem v jednotlivých evropských zemích. Firmy tak mohou bez omezení obchodovat napříč evropským trhem.

"Jsme pyšní na to, že se nám podařilo úspěšně vytvořit jednu z vůbec prvních společností tohoto druhu v Evropské unii," říká Zdeněk Bakala, který stojí v čele skupiny investorů sdružených v RPG Industries. "Tato velmi moderní právní forma pro spojování evropských společností umožňuje private equity investorům jako je RPG zjednodušit vlastnické i řídicí struktury a lépe rozvíjet nadnárodní evropské investice. Právní rámec SE nám umožní udržet strukturu holdingu i provozní společnosti co nejjednodušší a být tak transparentní a efektivnější pro naše partnery a investory. Tento krok považujeme za velmi důležitý v rámci naší přípravy na IPO," dodal Bakala.

RPG Industries SE je první společností s právní formou Societas Europea jež byla na Kypru vytvořena. Dokončená fúze je také zcela prvním obdobným procesem, který proběhl v České republice od doby, kdy byla přijata unijní legislativa, jež vznik evropských společností umožnila.

Výhody vzniku firem, jež mají charakter evropské společnosti, vysvětluje advokát Martin Šolc z advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která se na fúzi podílela: „Evropská společnost je dalším důležitým krokem na cestě odstraňování barier uvnitř evropského prostoru. Skupiny podnikající prostřednictvím mnoha společností v řadě evropských zemí nyní například mohou soustředit své aktivity do jediné společnosti se sídlem v kterémkoliv z členských států.“

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Vladimír Bystrov                                           
Bison & Rose Public Relations
+420 777 130 788
vladimir.bystrov@bisonrose.cz

 

Joe Cook

Cook Communications

+420 602 683 230

joe.cook@cook-comm.com

 

Pro informace ohledně advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, prosím, kontaktujte:
Martin Šolc
Kocián Šolc Balaštík
+420 224 103 313
msolc@ksb.cz

PhDr. Věra Breiová
tisková mluvčí OKD, a.s.

Zajímavosti