Tiskové zprávy

Samovznícení uhlí na Dole ČSM Jih ve Stonavě

V pátek 6. března došlo na Dole ČSM Jih ve Stonavě okolo 10:20 hodin k samovznícení uhlí v porubu 402 202 v prostoru sekce mechanické výztuže č. 53. I když byl otevřený oheň uhašen přímým zásahem ještě před příjezdem Hlavní báňské záchranné stanice, proces samovznícení se plně nepodařilo odstranit. Velitel likvidace havárie proto nařídil porub uzavřít výbuchuvzdornou hrází a prostor chladit, což se děje právě v těchto dnech.

 

Nikdo ze zaměstnanců OKD nebyl zraněn. Škody na majetku společnosti bude možné vyčíslit až po ukončení a vyhodnocení mimořádné události.
Příčinu této závažné události šetří komise složená se zástupců OBÚ pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, OKD a odborové organizace.

 

Ivo Čelechovský
tiskový mluvčí OKD, a.s.