Tiskové zprávy

Společnost OKD a její nadace spojily síly v pomoci chráněné dílně TRIANON. Ta bude moci zaměstnat další handicapované

Společnost OKD a její nadace spojily síly v pomoci chráněné dílně TRIANON. Ta bude moci zaměstnat další handicapované

KARVINÁ, ČESKÝ TĚŠÍN (1. srpna 2014) – Nový společný projekt těžařské společnosti OKD, firemní Nadace OKD a spolku TRIANON ukazuje, že spolupráce byznysu a neziskové sféry může přinášet užitek všem zúčastněným stranám. Zdánlivě bezcenný elektroodpad, který obsahuje často hodnotné komponenty tvořené z barevných a drahých kovů, putuje z mnoha firem k likvidaci. Tak tomu ale není v případě společnosti OKD, protože elektroodpad z jejích provozů bude dále zhodnocen a dá práci potřebným. Startující projekt má pozitivní ekologický, ekonomický i sociální efekt.

 

Kontejnery s elektroodpadem si podle nově uzavřené dohody odveze občanské sdružení TRIANON, které z něj ve své chráněné dílně v Českém Těšíně drahé kovy vytřídí a prodá k dalšímu zpracování. Vzhledem k objemu vyřazeného elektrozařízení z dolů i povrchových pracovišť OKD firma vytvoří nová pracovní místa pro zdravotně nebo sociálně znevýhodněné spoluobčany, kterým ulehčí návrat do společnosti. Projekt pilotně startuje na Závodě Důl Darkov, kde je materiál již připraven k odvozu, další provozy OKD budou následovat.

 

„Už dlouho jsme uvažovali, co udělat s vyřazeným elektrozařízením v OKD. Bylo líto nám ho vyhazovat nebo předat k standardní likvidaci. Víme, že zařízení často obsahují kovy a další látky, které je možné dále zhodnotit. Návrh jsme podali v rámci našeho interního Programu trvalého zlepšování a jsme rádi, že našel odezvu ve všech úrovních OKD. Spolupráce s Trianonem má podle nás smysl pro všechny strany. Práce sdružení, které pomáhá znevýhodněným lidem s pracovním uplatněním, si vážíme a jsme rádi, že můžeme začít spolupracovat. S organizací celého projektu nám hodně pomohla Nadace OKD, která využila své neocenitelné kontakty v neziskové sféře. Bez ní bychom vše zorganizovali velmi obtížně,“ říká vrchní elektromistr povrchovým služeb Závodu Důl Darkov Janis Pantadis.
Podle něj se také změnilo uvažování lidí. Nepotřebné zařízení, o jehož dalším osudu dříve zaměstnanci nijak nepřemýšleli, dnes většina z nich sama ze své iniciativy nosí na určená místa a ukládá do příslušných kontejnerů.
Trianon si tak odveze z provozů OKD vyřazené jističe, stykače, vypínače, části propojovacích kabelů s konektory, osazené plošné spoje a další elektrospotřebiče.

„Doba pro neziskový sektor není lehká a situace na trhu práce, a v našem regionu to platí obzvlášť, není snadná ani pro zdravé a vzdělané lidi v nejlepším věku. O to obtížnější je uplatnit se ve společnosti pro sociálně nebo zdravotně znevýhodněné spoluobčany. A jsme rádi, že situace těchto lidí není těžařům a jejich nadaci lhostejná. Pomoci si ceníme. Překvapilo nás, s jakou odpovědností zaměstnanci OKD velké množství různého typu elektroodpadu shromáždili a hledali cestu k jeho dalšímu zhodnocení,“ říká předseda Trianonu Viliam Šuňal.
Podle něj jeho organizace disponuje potřebnými technologiemi a šikovnými lidmi, kteří jsou schopni cenné části z rozličných typů zařízení separovat. Kovy pak prodává k dalšímu zpracování, čímž získává prostředky na svůj provoz. Objem elektroodpadu ke zpracování z provozů OKD povede k vytvoření dalších pracovních míst pro potřebné, na čemž sdružení v současnosti pracuje s úřady práce.

 

Marek Síbrt, mluvčí OKD, a.s.

Mobil:  725 500 509

E-mail: marek.sibrt@okd.cz
Pro editory:

 

OKD

Černouhelná společnost OKD je dceřinou firmou společnosti New World Resources (NWR). Dává práci přibližně 11 000 vlastních zaměstnanců a dalším více než třem tisícovkám pracovníků dodavatelských firem.
Společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těží jej ve čtyřech hlubinných dolech v jižní části Hornoslezské uhelné pánve – v ostravsko-karvinském revíru (Závod Důl Karviná, Závod Důl Darkov, Závod Důl ČSM a Závod Důl Paskov).
Společnost těží dva druhy uhlí – energetické, vhodné především jako palivo, a koksovatelné, které se dále využívá v ocelářském a chemickém průmyslu.
 

Nadace OKD

Nadace OKD vznikla v roce 2008, od té doby podpořila přes 1 800 projektů celkovou částkou 280 milionů korun.
Ve svých základních programech (Pro zdraví, Pro radost, Pro budoucnost a Pro Evropu) se zaměřuje na podporu zdravotních a sociálních projektů, rozvoj vzdělávacích a volnočasových aktivit, zlepšování životního prostředí a péči o hornické či regionální tradice.
Zřizovatelem a hlavním dárcem nadace je těžební společnost OKD. Mezi další dárce a partnery patří například společnosti New World Resources a Green Gas DPB i firmy ze skupin AWT a RPG RE.

TRIANON, z. s.

Působí v Českém Těšíně a vytváří podmínky pro práci handicapovaných osob od roku 2003.
Je nositelem Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost a Výroční ceny MOSTY.
Jeho misí je přispět k rozvoji občanské společnosti aktivitami pilotního projektu Bez bariér – Bez Hranic a k trvale udržitelnému rozvoji regionu na česko-polsko-slovenském pohraničí.
V činnosti se prolínají tři základní pilíře: ekonomický (podpora prvků sociální ekonomiky zaměřená na ochranu životního prostředí, cestovní ruch a mobilitu), sociální (komplexní podpora inkluze osob ohrožených sociálním vyloučením – OZP, studenti a senioři) a environmentální (separace pro recyklaci, edukace dětí a mládeže).