Tiskové zprávy

Společnost OKD, a.s., podpořila dluhovou amnestii Milostivé léto

 

Fyzické osoby, které mají u společnosti OKD, a.s., peněžitý dluh, mohou využít akce Milostivé léto a požádat o umazání úroků.

 

Dlužníkům (fyzickým osobám) je umožněno v termínu do 28. ledna 2022 ukončit exekuční řízení pouhým zaplacením původní vymáhané částky a jednorázového poplatku exekutorovi ve výši 907,50 Kč včetně DPH. Ten pak následně ukončí exekuci na úroky z prodlení, které jim budou odpuštěny.

 

Podmínkou ale je, že dlužníci proaktivně projeví zájem a snahu řešit svou aktuální dluhovou situaci a dluhovou amnestii budou řešit s příslušným exekutorem.

 

Takzvané milostivé léto začalo platit 28. října a trvat bude 3 měsíce do 28. ledna 2022. Platí pouze pro exekuce, které byly zahájeny před spuštěním akce, tedy před datem 28. říjnem 2021.

 

Podrobný návod, jak postupovat v rámci akce Milostivého léta, je zveřejněn na https://www.exekuceinfo.cz/novinky/milostive-leto.