Tiskové zprávy

Společnost OKD dnes obnoví provoz ve všech dolech

Společnost OKD dnes obnoví provoz ve všech dolech

Od pátku 14.8. 2020 se v dolech OKD naplno rozjede provoz. V odpoledních hodinách se uhlí začne těžit v Dole Darkov, ČSA a ČSM. Po šestitýdenním přerušení těžby tak znovu z dolů zamíří uhlí na povrch. Společnost OKD k přerušení těžby přistoupila 3. července 2020, po plošném testování na Dolech ČSM-Sever a ČSM-Jih. Těžbu v Dole Darkov přerušila už na konci května.

 

„ Podařilo se úspěšně obnovit dobývání ve čtyřech činných porubech, vybavování dalších čtyř porubů, kde bude postupně zahájeno dobývání v průběhu letošního roku a ražení důlních děl, která připravují dalších pět porubů pro rok 2021. Dva z těchto porubů měly být dobývány již letos, ale kvůli přerušení provozu se jejich příprava opozdila a jejich start je přesunut do roku 2021.  Obnoveny byly i práce na údržbě, zmáhání a plenění důlních děl, které jsou pro provoz dolů velmi potřebné. Rovněž jsou v potřebné míře prováděny práce související s bezpečností při plném provozu. Až bude dopraveno dostatečné množství uhlí na povrch rozjedou se naplno i obě naše úpravny," popsal ředitel provozu OKD David Hájek.

 

OKD postupně stále navyšuje počet důlních pracovníků na jednotlivých lokalitách. K dnešnímu dni se do práce vrátilo po prodělaném onemocnění covid-19 už více než 900 zaměstnanců.

Od pondělí 17. srpna 2020 budou v OKD probíhat preventivní testy na covid-19, které společnost zajistila pro své zaměstnance. V první řadě tak společnost chce zajistit bezpečnost a zdraví zaměstnanců a jejich rodin. Zároveň tento krok umožní po přerušení těžby opětovně zahájit provoz beze strachu z nekontrolovatelného šíření viru.

„Díky kontinuálnímu preventivnímu testování budeme  schopni velmi rychle zachytit a izolovat potenciální nové ohnisko. Případné pozitivní výsledky budou samozřejmě hlášeny KHS v Ostravě, se kterou budeme i nadále úzce spolupracovat“, dodala Vanda Staňková, předsedkyně představenstva OKD.