Tiskové zprávy

Společnost OKD oceňovala za bezpečnou práci

Společnost OKD oceňovala za bezpečnou práci

Karviná - (21. ledna 2014) – Společnost OKD považuje bezpečnost práce za naprostou prioritu a motivuje k bezpečnému a odpovědnému chování své zaměstnance. Proto vylosovala mezi více než 10 000 kmenovými zaměstnanci a zhruba 3000 pracovníky dodavatelských organizací, kteří ve firmě působili v roce 2014 bez úrazu, 15 vítězů zájezdů. Pravidelně také oceňuje pracovní kolektivy s nejlepšími výsledky v oblasti bezpečnosti práce a realizuje řadu motivačních programů s cílem eliminovat potenciální rizika a nebezpečné situaci při práci pod zemí.

Počet úrazů v dolech OKD dlouhodobě klesá. Zatímco v roce 2005 jich společnost registrovala 869, v roce 2014 šlo o 213 úrazů. Údaje zahrnují také pracovníky dodavatelských firem. Společnost OKD si pro letošní rok vytyčila ambiciózní cíl stát se středoevropským lídrem v oblasti bezpečnosti práce v černouhelném hornictví a snížit hodnotu ukazatele úrazové četnosti* na 5. Firma je rozhodnuta realizovat veškerá opatření, aby bylo tohoto cíle dosaženo.

Jako pilíř své bezpečnostní kampaně pro rok 2015 firma zvolila Program sdílení skoronehod, jehož cílem je vytvořit komplexní systém monitoringu událostí, při nichž nedošlo ke škodě na zdraví a majetku jen díky shodě okolností nebo náhodě, a následně přijmout opatření, aby se tyto rizikové momenty neopakovaly.

„V uplynulých letech se klíčové ukazatele v oblasti bezpečnosti vyvíjely pozitivně a ukázalo se, že realizovaná opatření mají smysl a směřují správným směrem. Dosáhli jsme významného zlepšení. V roce 2014 ale bohužel došlo z hlediska počtu pracovních úrazů ke stagnaci a jejich počet se meziročně prakticky nezměnil. To je nutné změnit. Na co se nyní musíme zaměřit je osobní přístup každého pracovníka k bezpečnému chování a zásadám bezpečné práce. Většina úrazů vzniká právě selháním lidského faktoru a nedodržováním pravidel. Je třeba mít na paměti, že to nejcennější, co z dolu na povrch vychází, nejsou tuny uhlí, ale zdravý horník,“ říká provozní ředitel OKD Pavel Hadrava.

Společnost OKD vylosovala z každého závodu mezi pracovníky, kteří pracovali v roce 2014 bez úrazu, vítěze zahraničního zájezdu za 50 000, 30 000 a 20 000 korun.

V každém pololetí jsou také v OKD finančně oceňovány nejlepší kolektivy v oblasti bezpečnosti práce z rubání, příprav a vybavování a likvidace.
V rámci motivačního programu „Bezpečné pracoviště“ jsou v jednotlivých důlních závodech čtvrtletně oceňovány kolektivy, které mezi sebou soutěží v oblasti bezpečnosti.


Marek Síbrt, mluvčí OKD, a.s.