Tiskové zprávy

Společnost OKD oceňovala za bezpečnou práci. V roce 2013 klesl počet úrazů v dolech na nejnižší hodnotu v historii

Společnost OKD oceňovala za bezpečnou práci. V roce 2013 klesl počet úrazů v dolech na nejnižší hodnotu v historii

Ostrava (30. ledna 2014) – Společnost OKD považuje bezpečnost práce za naprostou prioritu a motivuje k bezpečnému a odpovědnému chování své zaměstnance. Proto dnes vylosovala mezi více než 12 000 kmenovými zaměstnanci a pracovníky dodavatelských organizací, kteří pracovali v roce 2013 bez úrazu, 15 vítězů zahraničních zájezdů. Pravidelně také oceňuje pracovní kolektivy s nejlepšími výsledky v oblasti bezpečnosti práce a realizuje řadu motivačních programů s cílem eliminovat potenciální rizika a nebezpečné situaci při práci pod zemí.

 

Počet úrazů v dolech OKD každoročně klesá. Zatímco v roce 2005 jich společnost registrovala 869, v roce 2013 šlo o 208 úrazů, což představuje meziroční zlepšení o 13 % (238 úrazů v roce 2012). K poklesu došlo také u klíčového a mezinárodně uznávaného ukazatele úrazové četnosti*, který se meziročně snížil z hodnoty 7,6 na 7,37. Všechny údaje zahrnují také pracovníky dodavatelských firem.
Společnost OKD si pro letošní rok vytyčila ambiciózní cíl stát se středoevropským lídrem v oblasti bezpečnosti práce v černouhelném hornictví a snížit hodnotu ukazatele úrazové četnosti na 5. Firma je rozhodnuta realizovat veškerá opatření, aby byl tento cíl splněn.

 „Vývoj klíčových ukazatelů v oblasti bezpečnosti v uplynulých letech ukazuje, že realizovaná opatření mají smysl a směřují správným směrem. Dosáhli jsme významného zlepšení. Stále však před sebou máme dlouhou cestu, abychom dosáhli našeho cíle: bezúrazového provozu. Na co se musíme s ještě větší intenzitou zaměřit je osobní přístup každého pracovníka k bezpečnému chování a zásadám bezpečné práce. Většina úrazů vzniká právě selháním lidského faktoru a nedodržováním pravidel. Při každé činnosti musíme mít na zřeteli vždy svou bezpečnost, ale i zdraví svých kolegů,“ říkáprovozní ředitel OKD Pavel Hadrava.


Společnost OKD vylosovala z každého závodu mezi pracovníky, kteří pracovali v roce 2013 bez úrazu, vítěze zahraničního zájezdu za 50 000, 30 000 a 20 000 korun.
V každém pololetí jsou také finančně oceňovány nejlepší kolektivy v oblasti bezpečnosti práce z rubání, příprav a vybavování a likvidace. V rámci motivačního programu „Bezpečné pracoviště“ jsou čtvrtletně na jednotlivých důlních závodech oceňovány kolektivy, které soutěží mezi sebou ve stavu pořádku na pracovištích a přístupových cestách k nim.

 

 

Marek Síbrt, mluvčí OKD, a.s.

 

 

Telefon:           596 262 086               Mobil:  725 500 509
E-mail:            marek.sibrt@okd.cz    Web: www.okd.cz

 

Pro editory:

 

OKD

Ostravská černouhelná společnost OKD je dceřinou firmou společnosti New World Resources (NWR). Dává práci přibližně 12 000 vlastních zaměstnanců a dalším více než třem tisícovkám pracovníků dodavatelských firem.
Společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těží jej ve čtyřech hlubinných dolech v jižní části Hornoslezské uhelné pánve – v ostravsko-karvinském revíru (Důl Karviná, Důl Darkov, Důl ČSM a Důl Paskov).
Společnost těží dva druhy uhlí – energetické, vhodné především jako palivo, a koksovatelné, které se dále využívá v ocelářském a chemickém průmyslu.
 

*Úrazová četnost

Úrazová četnost je nejprůkaznější ukazatel vývoje bezpečnosti práce. Zjednodušeně se dá říct, že je to počet pracovních úrazů vedoucích k pracovní neschopnosti na milion odpracovaných hodin.