Tiskové zprávy

Společnost OKD oceňovala za bezpečnou práci

Společnost OKD oceňovala za bezpečnou práci

KARVINÁ (30. července 2014) – Bezpečnost a zdraví zaměstnanců je pro společnost OKD na prvním místě a firma realizuje komplex opatření, aby se počet úrazů v jejích provozech nadále snižoval. Zaměstnance, kteří pracují bezpečně a odpovědně ke svému zdraví, přitom umí těžaři odměnit. Tentokrát firma oceňovala kolektivy, které v první polovině roku pracovaly v jednotlivých dolech s nejmenším počtem úrazů.

Nejbezpečněji pracující kolektivy z rubání (oblasti, kde probíhá těžba) z jednotlivých závodů dostaly odměnu 50 000 korun. Čtyři přípravářské kolektivy, které ražbou důlních děl připravují nové uhelné bloky k dobývání, získaly 25 000 korun. U všech z nich zároveň platí, že pracovali v první polovině letošního roku bez úrazu. Stejnou částku jako přípraváři obdržely kolektivy vybavování a likvidace, které instalují technologie před zahájením dobývání, a po jeho ukončení je naopak stěhují mimo danou oblast.

„Vývoj klíčových ukazatelů v oblasti bezpečnosti ukazuje, že realizovaná opatření směřují správným směrem. Stále však před sebou máme dlouhou cestu, abychom dosáhli našeho cíle: bezúrazového provozu. Na co se musíme s ještě větší intenzitou zaměřit je osobní přístup každého pracovníka k bezpečnému chování a zásadám bezpečné práce. Většina úrazů vzniká právě selháním lidského faktoru a nedodržováním pravidel. Při každé činnosti musíme mít na zřeteli vždy svou bezpečnost, ale i zdraví svých kolegů,“ říká provozní ředitel OKD Pavel Hadrava.

Počet úrazů v OKD dlouhodobě klesá. Zatímco v roce 2005 registrovala firma 869 úrazů vedoucích k pracovní neschopnosti, v roce 2009 šlo o 346 úrazů a loni o 208. Za prvních šest měsíců letošního roku bylo ve společnosti OKD registrováno 95 úrazů.

Kromě technických opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti práce a zlepšení úrovně pracovního prostředí v OKD, firma realizuje celou řadu motivačních programů, jejichž cílem je zvýšit odpovědnost zaměstnanců za zdraví své i svých kolegů.

Všichni zaměstnanci, kteří pracují v daném roce bez úrazu, jsou na jeho konci na jednotlivých závodech zařazeni do slosování o zahraniční zájezdy za 50 000, 30 000 a 20 000 korun. V rámci motivačního programu „Bezpečné pracoviště“ jsou čtvrtletně v jednotlivých důlních závodech oceňovány kolektivy, které udržují pořádek na pracovištích a přístupových cestách a eliminují rizika způsobená neodpovídajícím stavem pracoviště.
Zhruba třetina návrhů na zlepšení podaná v Programu trvalého zlepšování (Continuous Improvement Programm), za něž jsou zaměstnanci také finančně odměňování dle přínosnosti návrhu, se týká oblasti zvyšování bezpečnosti. Intenzivní pozornost bezpečnosti práce věnuje interní týdeník Horník.

„To nejcennější, co vychází ven z dolu, je horník. Toto pravidlo musíme mít vždy na paměti, protože hospodářské výsledky, ani tuny vytěženého uhlí nemohou nikdy nahradit zdraví a bezpečnost našich kolegů. Musíme udělat vše proto, aby se každý z nás vracel každý den ve zdraví z práce ke své rodině a přátelům,“ uzavírá výkonný ředitel OKD Dale R. Ekmark.

 

 

Marek Síbrt, mluvčí OKD, a.s.
Mobil: 725 500 509
E-mail: marek.sibrt@okd.cz