Tiskové zprávy

Společnost OKD pokračuje v transformaci. Mění organizační strukturu a názvy důlních provozů, spojuje závody Karviná a Darkov

Společnost OKD pokračuje v transformaci. Mění organizační strukturu a názvy důlních provozů, spojuje závody Karviná a Darkov

KARVINÁ (30. prosince 2014) – Společnost OKD činí další kroky ve své komplexní restrukturalizaci, která byla zahájena v polovině roku 2013, a jejímž cílem je nastavit podnikání firmy na efektivnější a udržitelnou úroveň při současné mimořádně náročné situaci na černouhelném trhu. Od 1. ledna 2015 dochází ke spojení závodů Darkov a Karviná a vzniká Důlní závod 1. Mění se i názvy dalších dvou důlních závodů.

Firma pokračuje v racionalizačních opatřeních a vzhledem k tomu, že jsou její provozy na Karvinsku propojeny pod zemí, považuje za logické je sloučit i po organizační stránce na povrchu. Spojení závodů Darkov a Karviná by mělo přinést řadu synergických efektů.
„Jde pochopitelně především o zvyšování efektivity v období, kdy černouhelné společnosti na celém světě bojují o přežití a ročně se jich tisíce zavírají. Společnost OKD snižovala v roce 2013 a 2014 náklady napříč celou společností s výjimkou opatření vedoucích ke zvyšování bezpečnosti. Současné strategické rozhodnutí nám pomůže například v situaci, kdy je na některém z pracovišť nedostatek pracovníků, a na jiném nejsou naopak ve své profesi aktuálně potřeba. Budeme je moci flexibilně přesouvat. Pozitivní efekty se projeví i v administrativě,“ říká nový ředitel Důlního závodu 1 Boleslaw Kowalczyk.

Zvýšení produktivity se zpočátku projeví například možností přesouvat kolektivy vybavování a likvidace mezi původními závody, od druhé poloviny roku se počítá i s flexibilními přesuny razičských (zpřístupňují ražbou důlních děl nové bloky k dobývání) a rubáňových (těží uhlí) kolektivů.

Úspory budou patrné také v administrativě. Některé činnosti již nebude muset provádět separátně pro každý z původních závodů.

Pracovní skupina zároveň analyzovala možnost připojení posledního z důlních provozů v karvinské části revíru - Závodu Důl ČSM. Nakonec se rozhodla především s ohledem na možné budoucí rozvojové projekty zachovat provoz samostatný s novým názvem Důlní závod 2. Závod Důl Paskov na Frýdecko-Místecku se od roku 2015 přejmenuje na Důlní závod 3.

„Černouhelný svět se během posledních tří let výrazně změnil. Nezpochybnitelné pravdy přestaly existovat. My se proto už nemůžeme dívat na OKD omezeným pohledem jednotlivých šachet. Musíme chápat firmu jako celek, protože hospodářské výsledky jedné části bezprostředně ovlivňují další. A to je jedním z důvodů současných změn v organizační struktuře. Pevně věřím, že se ukáže, že jde o krok správným směrem, který povede k dalšímu zvyšování produktivity, a tedy snižování nákladů v OKD,“ říká provozní ředitel OKD Pavel Hadrava.

Marek Síbrt, mluvčí OKD, a.s.
Mobil: 725 500 509
E-mail: marek.sibrt@okd.cz