Tiskové zprávy

Společnost OKD pokračuje v úsporách, snižuje počet techniků, administrativních pracovníků i zaměstnanců dodavatelských firem

Společnost OKD pokračuje v úsporách, snižuje počet techniků, administrativních pracovníků i zaměstnanců dodavatelských firem

OSTRAVA (28. června 2013) – Společnost OKD pokračuje v realizaci rozsáhlých úsporných opatření, která oznámila v polovině května v souvislosti s nepříznivou ekonomickou situací. Počet techniků a administrativních pracovníků se od září sníží zhruba o 250, ještě výraznější pokles se plánuje u kontraktorů, tedy pracovníků dodavatelských firem, kteří se přímo podílejí na těžbě uhlí. Jejich počet klesne do září zhruba na 2700, což je přibližně o třetinu méně oproti konci roku 2012.

 

„Jde o bolestný, ale nezbytný krok. Vzhledem k cenám uhlí a dramatické situaci na světových trzích proděláváme na každé tuně, kterou vytěžíme To je dlouhodobě neudržitelný stav. Jediná cesta, která nám dává šanci na přežití, je výrazné snížení nákladů a zároveň nastavení systémových změn v organizaci firmy, abychom byli schopni těžit efektivněji,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva OKD Ján Fabián.

 

Snižování počtu zaměstnanců souvisí s dříve avizovaným balíkem úsporných opatření, která by firmě měla jen letos přinést kolem 2,6 miliardy korun. Vedle snižování počtu pracovníků se počítá s omezením investic, snížením administrativních nákladů, sloučením managementu všech dolů a přestěhováním centrály firmy na Důl Darkov, optimalizací pohledávek a závazků, odprodejem zásob energetického uhlí i s úsporami v mzdové oblasti. Součástí změn je také komplexní přeměna organizační struktury včetně centralizace řízení dolů a další kroky, které OKD zajistí budoucí stabilitu.

 

O příčinách krize v těžebním průmyslu

  • Těžební společnosti na celém světě pociťují pokles zájmu o uhlí; zhruba čtvrtina vytěženého uhlí dnes nemá svého odběratele. Těžba uhlí se v posledních letech zvýšila v důsledku ambiciózních rozvojových projektů (v Austrálii, USA, Indonésii i jinde), poptávka naopak v souvislosti s hospodářskou krizí začala klesat. Trh se zároveň musí vyrovnat s dovozy levného uhlí z USA a dalších zámořských zemí do Evropy, jež souvisejí především s přechodem americké energetiky od uhlí k břidlicovému plynu. Tyto okolnosti mají vliv na propad cen.
  • Ceny koksovatelného uhlí se v průběhu posledních dvou let propadly o více než 50 %, k výraznému poklesu cen došlo také u energetického uhlí.

Dopad na OKD

  • OKD patří mezi pět procent těžařů na světě s nejvyššími náklady na každou vytěženou tunu uhlí, což souvisí především s náročnými geologickými podmínkami a rozsáhlými investicemi, kterými firma v minulých letech zajistila prodloužení životnosti dolů. Prodejní ceny zejména energetického uhlí jsou nižší než náklady na těžbu a provoz firmy.

Plán NWR na zajištění stability firmy

  • Jedinou šancí na přežití je výrazné snížení nákladů a návrat k ziskovosti. Toho chce firma dosáhnout kombinací okamžitých úsporných opatření, selektivní a flexibilní těžby s vyšším podílem koksovatelného uhlí a nastavením nejen nové štíhlé organizační struktury, ale zcela nového podnikatelského modelu.

 

 

Vladislav Sobol

mluvčí, OKD, a.s.

 

Mobil:             725 595 417
E-mail:            vladislav.sobol@okd.cz

                        www.okd.cz