Tiskové zprávy

Společnost OKD přichází s novým prvkem ke zvýšení bezpečnosti. Pilířem kampaně je systém sdílení skoronehod

Společnost OKD přichází s novým prvkem ke zvýšení bezpečnosti. Pilířem kampaně je systém sdílení skoronehod

Karviná (26. ledna 2014) – Společnost OKD představila svou bezpečnostní kampaň pro rok 2015 s mottem To nejcennější, co z dolu vychází, je zdravý horník. Klíčovým pilířem kampaně, jejímž cílem je dosáhnout dalšího zvýšení úrovně bezpečnosti práce a eliminovat smrtelné a závažné úrazy, se stává Program sdílení skoronehod. Ten začal v testovacím režimu v prosinci loňského roku a měl by zajistit komplexní systém informovanosti o rizikových situacích, kdy nedošlo ke zranění jen shodou okolností. Následně budou přijata opatření, která zamezí jejich opakování.

Firma se realizací programu přidává po bok významných světových korporací. Systém hlášení skoronehod má původ v leteckém průmyslu v USA v 70. letech minulého století. Následně se rozšířil do dopravy, zdravotnictví, medicíny a dalších oborů. „Jedním z nejznámějších příkladů, na kterém se vysvětluje vliv malé závady na katastrofu s fatálními důsledky, je případ amerického raketoplánu Challenger. Ten v roce 1986 vybuchl se sedmičlennou posádkou na palubě poté, co vznikla závada vlivem vadných „O“ kroužků. Experti odpovědní za let tuto skutečnost podcenili a dali život kosmonautů všanc hrozícímu riziku,“ říká autor programu Pavel Zajíček z OKD.

Firma se snaží vyjít maximálně vstříc zaměstnancům, kteří mají zájem podnět podat. Proto je možné jednoduchý formulář vhodit do schránky, zaslat emailem nebo ohlásit telefonicky. Po nahlášení všech skoronehod se bude zjišťovat jejich příčina a stanovovat odpovídající opatření, aby nemohlo dojít k opakování. Evidence podnětů bude sdílena napříč všemi provozy OKD, aby na ně mohli odpovědní pracovníci reagovat.

„Pracovně tento program označujeme zkratkou 3 N, tedy Naštěstí nedošlo k neštěstí. Vytvořili jsme systém, jehož prostřednictvím mohou zaměstnanci hlásit své podněty na reálné situace, kterých byli svědky či účastníky, a jen díky náhodě či štěstí nedošlo k úrazu nebo škodě na majetku. Zaměstnance zároveň motivujeme k tomu, aby se nebáli svá zjištění hlásit. Mohou tím předejít nejen svému úrazu, ale třeba zranění svého kolegy nebo zaměstnance z jiného provozu,“ říká provozní ředitel OKD Pavel Hadrava.

V každém měsíci bude vybrán z daného závodu zaměstnanec, jehož podnět vyhodnotí příslušná komise jako nejzávažnější, a bude oceněn víkendovým ozdravným relaxačním pobytem. Za celý rok se pak bude losovat ze všech podaných podnětů o týdenní pobyt.

Marek Síbrt, mluvčí OKD, a.s.