Tiskové zprávy

Společnost OKD uspěla v soutěži TOP Odpovědná firma 2012

Společnost OKD uspěla v soutěži TOP Odpovědná firma 2012

Praha/Ostrava (11. listopad 2012) – Společnost OKD významně zabodovala v prestižní celostátní soutěži TOP Odpovědná firma, která hodnotí přístup firem ke společenské odpovědnosti a udržitelnému podnikání. Těžaři získali první místo v kategorii Firma a město za projekt Sídliště žije, druhá místa obsadili v žebříčku největších firemních dárců a také v hlavní kategorii, která hodnotí celkový přístup podniků k životnímu prostředí, zaměstnancům a regionu. Porota ocenila také další aktivity OKD, například projekt grantů pro zaměstnance Srdcovka a nový přístup těžařů k rekultivacím ztělesněný výstavbou golfového hřiště v lokalitě dříve ovlivněné těžbou uhlí.

 

„Ocenění si zaslouží v první řadě horníci a další zaměstnanci, právě díky jejich odpovědnému přístupu k mimořádně náročné práci může být odpovědná celá firma. Poděkování patří také všem společnostem a neziskovým organizacím, které se s námi podílejí na zlepšování života v moravskoslezském regionu,“ řekla ředitelka útvaru PR a komunikace OKD a zároveň předsedkyně správní rady Nadace OKD Petra Mašínová.

 

Přes složitou ekonomickou situaci, která se projevuje také v těžebním průmyslu, věnovala společnost OKD v roce 2011 na obecně prospěšné projekty téměř 80 milionů korun. Většinu z těchto financí rozdělila firma prostřednictvím své nadace na podporu hendikepovaných lidí, dětí, seniorů a životního prostředí, další finance šly v rámci sponzoringu na významné kulturní akce nebo podporu sportu. V pořadí největších dárců se tak OKD umístila hned na druhém místě za společností ČEZ.

 

Prvním místem v kategorii Firma a město ocenila porota nevšední přístup OKD ke zlepšování života na sídlištích. „Do našeho nového programu Sídliště žije se přihlásilo přes 50 zájemců, ze kterých jsme vybrali 5 nejlepších záměrů, z toho hned dva v Orlové. Našim cílem je podpořit aktivní obyvatele sídlišť, kteří se nespoléhají na úřady a sami chtějí něco udělat pro své okolí. V Orlové tak například začala obnova zchátralého letního kina nebo přeměna nevyužívané zahrady bývalé školky na volnočasový areál pro všechny generace,“ dodala Mašínová.

 

V celkovém pořadí více než 80 firem z celé republiky získala firma druhé místo. „Je to významné ocenění aktivit, na které klademe v poslední době stále větší důraz. Uvědomuje si, že podnikání OKD zasahuje do života takřka všech obyvatel regionu. Prakticky v každé rodině je někdo, kdo v OKD pracuje, pracoval nebo pracovat bude. Jsme největší firmou v Moravskoslezském kraji a jednou z největších společností v zemi, což s sebou nese nemalou odpovědnost. Není nám lhostejné, jak to ve zdejším kraji vypadá, jak se v něm žije a jak pracuje,“ dodala Mašínová. Spolu s těžaři vystoupili v této kategorii na stupně vítězů Skanska (1. místo) a Siemens.

 

TOP Odpovědná firma je jediná soutěž v České republice, jež pod záštitou platformy Byznys pro společnost detailně sleduje společenskou odpovědnost firem a oceňuje ty z nich, které považují společensky odpovědné aktivity za nedílnou součást své firemní kultury.