Tiskové zprávy

Stamiliony zlepšují pracovní podmínky horníků

OSTRAVA, 24. srpna 2006 – Letošní horké léto bylo zatěžkávací zkouškou pro ověřovací provoz úsekové klimatizace na Dole ČSA. Tato 120milionová investice přispěla k výraznému zlepšení pracovních podmínek v podzemí dolu, kde v hloubkách kolem 900 m dosahuje teplota horniny až 40 °C. Celkové investice společnosti OKD do centrální i mobilní klimatizace v podzemí dosáhnou v letošním roce výše téměř 500 milionů korun.

„Tyto investice se v každém případě vyplatí, kdybychom klimatizaci neměli, nemohli bychom na některých úsecích v letních měsících vůbec razit a těžit, nebo bychom museli omezovat délku pracovní doby,“ hodnotí přínos investice hlavní inženýr Dolu ČSA Jiří Golasowský. Pokud je totiž na důlním pracovišti teplota vyšší než 28 °C, musí mít horníci zvláštní režim přestávek a odpočinku. „Jde o jednu až dvě půlhodinové přestávky – někdy i více. Čistý fond pracovní doby se tím zkracuje až o 30 procent. To má samozřejmě dopad na objemy výkonů razičských i rubáňových kolektivů a tím i celého dolu,“ vysvětluje Golasowský.

Úsekovou klimatizaci na Dole ČSA vybudovala společnost OKD, BASTRO, která podobné zařízení zprovoznila v loňském roce na Dole Darkov. „Podmínkou, abychom zakázku získali, byla naše záruka, že klimatizace i v horkých letních dnech dokáže vytvořit na důlních pracovištích takové mikroklimatické podmínky, aby tam nemusel být režim přestávek a odpočinku,“  říká ředitel OKD, BASTRO Pavel Kotajný. Vybudování klimatizace navíc museli stihnout v šibeničně krátkém termínu – ani na Dole ČSA mnozí nevěřili, že tak náročný projekt lze zvládnout na necelé čtyři měsíce. Během července však již mohl začít ověřovací provoz a i přes rekordní vedra byl naměřen rozdíl proti předchozímu stavu až šest stupňů Celsia při snížení relativní vlhkosti o 10 až 15 procent. V současné době pracuje zařízení v režimu plného zatížení, ještě dva měsíce však za nadstandardních kontrolních podmínek. „Teprve potom můžeme stavbu smluvně formálně ukončit,“ vysvětluje Kotajný.

Princip úsekové klimatizace: Systém pracuje na principu přenášení tepla z klimatizovaného pracoviště do výdušné jámy pomocí vodních oběhů. Voda se v chladícím zařízení ochladí na teplotu 4 až 7 °C , izolovaným potrubím se přepraví na pracoviště k chladičům větrů. V nich studená voda odnímá teplo z větrního proudu a tím upravuje mikroklimatické podmínky v podzemí, kde v hloubce kolem 900 m dosahuje teplota pocházející z hornin a z technologických procesů až 40 stupňů Celsia.

PhDr. Věra Breiová
tisková mluvčí OKD, a.s.