Tiskové zprávy

Svatá Barbora už dva roky pomáhá dětem

Ostrava (15. června 2006) - Občanské sdružení svatá Barbora má za sebou již dva roky své činnosti. Smyslem sdružení je podpora a pomoc dětem, kterým zemřel jeden z rodičů na následky pracovního úrazu. V současné době má v evidenci 99 českých, polských a slovenských dětí, které podporuje při studiu, přispívá jim na zájmovou činnost či na podporu jejich zdraví. Jen za rok 2005 pomohlo sdružení hornickým sirotkům téměř 800 tisíci korun.


Prioritou sdružení je přispívat dětem na výchovu a vzdělávání, proto bylo téměř 165 tisíc korun určeno na úhrady školného, učebnic, různých kurzů, škol v přírodě a lyžařských výcviků. „Dalších 117 tisíc korun jsme rodinám poskytli před začátkem školního roku na nákup školních potřeb,“ dodává předseda výboru sdružení Zdeněk Starý. Ani matky menších dětí podle něj nepřijdou zkrátka, neboť jim sdružení přispívá například na poplatky v mateřských školkách. „Neopomíjíme ani zdraví, na úhrady ozdravných pobytů, zdravotních pomůcek či rehabilitací jsme přispěli 125 tisíci korun“ upřesňuje Starý. Zhruba 30 tisíc korun pak některým dětem umožnilo strávit prázdniny na letních táborech a 164 tisíci korun přispěla svatá Barbora k prožití pohodovějších a bohatějších Vánoc.

Občanské sdružení Svatá Barbora si ale neklade za cíl jen finanční výpomoc. „Naší snahou je umožnit rodinám i setkání, během nichž se mohou seznámit, pobavit se, ale třeba i probrat své problémy a vzájemně si poradit,“ doplňuje místopředsedkyně výboru sdružení Věra Breiová. Takovou příležitostí se stalo například setkání v Hornickém muzeu OKD při příležitosti oslav Dne dětí, na němž se rodiny letos sešly již podruhé. „V prvním prázdninovém týdnu posíláme rodiny na týden k moři do Chorvatska – všichni se již moc těší, protože v loňském roce právě při tomto pobytu navázaly rodiny nová přátelství,“ říká Breiová.

I letos chce Občanské sdružení svatá Barbora pokračovat v takových akcích, jako byla soutěž o nejlepší koláč při příležitosti Dne horníků v září, jejíž výtěžek přinesl na konto sdružení několik tisíc korun. V prosinci se určitě bude konat další ročník BarboRadování, na němž se dětem ze sdružení představují nadané děti a mladí lidé z Moravskoslezského kraje. „Chceme, aby „naše“ děti měly svůj vzor, svou inspiraci. Aby časem třeba i ony okusily radost z medailí. Hlavně ale, aby jim koníček přinesl novou radost ze života,“ zamýšlí se Věra Breiová.

Členem občanského sdružení Svatá Barbora se může stát kterákoliv právnická či fyzická osoba, která souhlasí se stanovami sdružení a řádně plní příspěvkovou povinnost. V současné době je členy sdružení 46 právnických a fyzických osob. Zdrojem financování činnosti sdružení jsou členské příspěvky, sponzorské dary, případně dotace z veřejných prostředků.


PhDr. Věra Breiová
tisková mluvčí OKD, a.s.