Tiskové zprávy

Těžní věži v Doubravě začalo odpočítávání!

OSTRAVA, 20. října 2006 – Během tohoto víkendu a pondělního dopoledne budou mít návštěvníci obce Doubrava poslední možnost prohlédnout si těžní věž zdejší šachty. Obec je s hornickou činností svázána už od 19. století, v pondělí se však rozloučí s nejtypičtějším atributem zdejší hornické činností – v 15 hodin totiž specialisté odstřelí těžní věž Dolu Doubrava.

Povrchový areál dolu tak přijde o svou dominantu. „Zbývá ještě následná těžba ohradníků – pak již zcela zanikne povrchová část dolu,“ konstatuje ředitel Dolu ČSA Václav Kabourek. Zbývající uhelné zásoby se těží propojením ze šachy Jan-Karel. Doubravský důl se tak pomalu ale jistě stává historií. Pro ty, kteří by si nostalgicky chtěli vzpomínky na minulost osvěžit, vydala obec Doubrava společně s Dolem ČSA velkou obrazovou publikaci o historii i současnosti Doubravy. Nejedná se o pouhý popis historie – jsou zde i pověsti a básně o Doubravě a spousta dobových fotografií. „Obec čerpala materiály z dochovaných psaných pamětí pana Františka Willerta, z různých dobových dochovaných materiálů, kronik, obecních zpravodajů i od pamětníků,“ vzpomíná starostka Doubravy Květuše Szyroká. Současnost je sice v publikaci zachycena fotografiemi ještě „horkými“, fotku z odstřelu věže si však každý musí vložit sám.

Z historie:
Objevení uhelných slojí v Karviné se datuje okolo roku 1776. Hornické práce začaly v Doubravě v roce 1822. Jáma Eleonora vznikla v roce 1854 a jáma Bettina v roce 1855. V roce 1856 bylo zahájeno hloubení jámy Jindřich a hloubení jámy Františka, o 3 roky později je zakládán Důl Karel. V roce 1860 vzniká Důl Jan a konečně v roce 1870 Hlubina. V roce 1951 došlo ke sloučení dolů Jan-Karel, Františka, Jindřich, Hlubina v jediný podnik Důl Čs. armáda. K 1. 7. 1995 byly sloučeny závody Důl ČSA a Důl Doubrava v jeden celek pod názvem Důl ČSA.
Obci Doubrava hornictví přineslo rozvoj, ale na druhou stranu způsobilo, že v poddolovaných oblastech život zanikl a lidé se stěhovali pryč. K dnešnímu dni má obec 1 500 obyvatel. Život Doubravy se přesouvá do oblasti, kde již hornické vlivy doznívají a kde ve spolupráci s Dolem ČSA vznikly nové lokality pro další rozvoj a zachování životaschopnosti obce.

PhDr. Věra Breiová
tisková mluvčí OKD, a.s.
Zajímavosti