Tiskové zprávy

Unikátní logistická akce mezi závody Důl Karviná a Důl ČSM s pozitivními ekonomickými i ekologickými dopady

Unikátní logistická akce mezi závody Důl Karviná a Důl ČSM s pozitivními ekonomickými i ekologickými dopady

KARVINÁ (20. června 2014) – Mimořádně logisticky náročná a unikátní stěhovací akce proběhne od 20. do 22. června mezi závody Důl Karviná a Důl ČSM. Jeřáb o nosnosti 750 tun vytáhne přes střechu úpravny v lokalitě ČSA, která byla uzavřena v polovině loňského roku, hyperbarický filtr o hmotnosti 45 tun, ten následně naloží na připravený návěs, na němž bude převezen do severní lokality Závodu Důl ČSM. Akce bude mít ekonomický dopad, protože zvýší účinnost úpravny, přínosný bude i ekologicky, protože voda vypouštěná z úpravárenského procesu bude obsahovat minimální zbytky uhlí.

Hyperbarický filtr slouží v úpravnách černého uhlí k odvodnění nejjemnějších uhelných částeček o velikosti 0 – 0,5 milimetru. Jeho využití má pozitivní ekologický i ekonomický efekt. Na jedné straně vychází ven jako konečný produkt sušší uhlí, protože je díky vysokému tlaku ve filtru 5-6x zvýšena účinnost odvodnění, na druhé straně je voda vypouštěná z celého úpravárenského procesu ven čistá s minimálním obsahem zbytku uhlí (1-2 gramy na litr).
Filtr má objem kotle 125 m3 a průměr 4,2 metru. Z flotačního koncentrátu s obsahem zhruba 200 gramů nejjemnějšího uhelného prachu na litr dokáže filtr vyprodukovat 40-50 tun uhlí za hodinu.

Přepravovaný hyperbarický filtr z úpravny na lokalitě ČSA Závodu Důl Karviná se stal po jejím uzavření v polovině loňského roku na místě nepotřebný. Poté, co projde již v areálu Závodu Důl ČSM kompletní revizí a opravou nahradí na podzim letošního roku v úpravně tohoto závodu zastarávající filtr.

„Po důkladném repasování stávajícího a patnáct let starého filtru, které bude trvat více než měsíc, nainstalujeme celou nesmírně sofistikovanou technologii do úpravny Závodu Důl ČSM, čímž dále zvýšíme její účinnost. Naroste totiž počet filtrů v úpravně ze čtyř na pět, a zvýší se tak výkon filtrační části úpravny o 20 %. Renovace této technologie nám přinese úsporu v řádech desítek miliónů korun oproti tomu, kdybychom museli kupovat novou,“ říká ředitel Závodu úpraven OKD Václav Kabourek.

Celá akce bude logisticky mimořádně náročná. Již v pátek začne probíhat instalace jeřábu, který v sobotu po demontáži části budovy vyzvedne filtr z výšky 32 metrů a položí ho na připravený návěs. Demontáž hyperbarického filtru je pouze jedním z prvků stěhování této sofistikované úpravárenské technologie, která se skládá z desítek částí.
Veškeré práce budou probíhat v prostoru vlečky u lokality ČSA, bude proto nařízena výluka. Přeprava bude probíhat v sobotu v dopoledních hodinách.

Realizaci projektu připravila společnost Realizace průmyslových staveb Ostrava, která ji provádí s dalšími subdodavateli. „Pro mě osobně je to velmi zajímavá zkušenost. Před patnácti lety jsem připravoval instalaci tohoto filtru na úpravnu v lokalitě ČSA a dnes se se svým týmem podílím na tom, že tato technologie podruhé ožije a najde další využití v jiném provozu OKD,“ uzavírá technický ředitel RPS Ostrava Petr Dospiva.


Marek Síbrt, mluvčí OKD, a.s.
Mobil: 725 500 509
E-mail: marek.sibrt@okd.cz
Web: www.okd.cz