Tiskové zprávy

Útlum Dukly bude provázet sociální program

OSTRAVA, 1. března 2006 – Na návrh odborníků technického výboru schválilo včera představenstvo společnosti OKD utlumení těžební lokality závodu Dukla (Důl Paskov) od 1. ledna 2007. „K tomuto rozhodnutí jsme přistoupili po velmi pečlivém zvážení a detailním vyhodnocení analýz,“ zdůraznil předseda představenstva OKD Josef Goj. Na závodě Dukla budou podle něj v roce 2006 ještě dotěženy zásoby, které jsou pro těžbu připravené.

K tomuto rozhodnutí vedla skutečnost, že těžba na závodě Dukla je již dlouhodobě neefektivní. „V současné době na Dukle dobýváme sloje v ostravském souvrství, pro které jsou charakteristické horší důlně geologické podmínky, než byly v sedlových slojích karvinského souvrství. To se podepsalo na výrazném zvýšením nákladových položek na výrobu,“ vysvětluje Goj. Právě analýzy vývoje nákladů na těžbu a složité geologické podmínky vedly odborníky technického výboru k přehodnocení dalšího programu závodu Dukla, neboť stávající a prognózované náklady překračují možnosti realizace tohoto uhlí v současných cenových relacích na trhu.

Nedílnou součástí technického projektu likvidace závodu Dukla bude Sociální program útlumu, který společnost OKD připraví ve spolupráci s odborovými orgány. Podle slov ředitele OKD pro lidské zdroje Lubomíra Langra je hlavním cílem, aby byla v maximální možné míře zajištěna pro pracovníky závodu Dukla nabídka zaměstnání v rámci společnosti OKD. „Především se budeme snažit převést zaměstnance na jiné činné doly, rovněž pro ně budeme hledat nabídku zaměstnání v rámci ostatních společností skupiny OKD. Samozřejmě předpokládáme i aktivní spolupráci s úřady práce včetně toho, že zaměstnancům nabídneme případné zařazení do rekvalifikačních programů.“  Výše odstupného pro uvolňované zaměstnance bude vycházet z pracovně právních předpisů, současně platné Kolektivní smlouvy OKD a případných dohod s odborovými orgány. „Naším záměrem je v každém případě minimalizovat dopady útlumu, jednak na zaměstnance závodu Dukla, ale i na zvýšení nezaměstnanosti v regionu,“ ujistil Langr a vyloučil možnost, že by připravovaný útlum mohl v tomto směru region zásadně ovlivnit.

Z historie: Důl Dukla byl založen v roce 1905, původně nesl jméno po císaři – Kaiser Franz Joseph Schacht. V roce 1918 byl přejmenován na Jáma Suchá a od roku 1949 nese název Důl Dukla. Za 100 let existence v něm bylo vytěženo 100 336 833 tun uhlí. V současné době na tomto závodě pracuje 1597 zaměstnanců.

PhDr. Věra Breiová
tisková mluvčí OKD, a.s.