Tiskové zprávy

V OKD nastaly změny v kompetencích členů managementu

V OKD nastaly změny v kompetencích členů managementu

OSTRAVA (27. srpna 2012) – Management těžební společnosti OKD prošel dílčími změnami. Novou personální ředitelkou se stala Jarmila Ivánková, která zároveň zůstává pověřena funkcí finanční ředitelky. Na postu šéfa personálního útvaru střídá Radima Tabáška, který se nyní může plně soustředit na funkci ředitele pro rozvoj revíru.

 

Jarmila Ivánková (45 let) vystudovala ekonomiku průmyslu na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzitě Ostrava. Poté působila ve vedoucích pozicích dřívějších dceřiných společností OKD, např. OKD, Báňská stavební společnost nebo OKD, Restrukturalizace.

 

„Společnost OKD zahájila v posledních letech mimořádné změny, které se projevují také v personální práci. Důraz na bezpečnost, program trvalého zlepšování nebo obnova hornického učňovského školství, to jsou aktivity, které bych ráda posunula ještě o kousek dál,“ řekla Jarmila Ivánková.

 

Radim Tabášek (45 let) po dokončení studií důlního měřičství na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzitě Ostrava strávil téměř celý svůj profesní život v OKD, v posledních letech zastával pozice ředitele pro rekultivace a personálního ředitele.  

„Společnost OKD má před sebou několik záměrů, jejichž realizace souvisí nejen s budoucností naší firmy, ale celého regionu. Vznik nové pozice je důkazem toho, jak důležité jsou pro nás projekty na rozšíření těžby do nových lokalit a zároveň odpovědný přístup k rekultivacím,“ řekl Radim Tabášek.

 

 

Vladislav Sobol

mluvčí OKD a Nadace OKD